Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Sociološke teorije 1

Šifra:
46228
Kratica:
SOCBO447
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
7.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Marica Marinović Golubić

Izvođači:

doc. dr. sc. Marica Marinović Golubić (P)

Marija Zelić (S)

Opis predmeta:
Osnovni je cilj kolegija osposobiti studente i studentice da samostalno i kritički tumače društvene fenomene pomoću analitičkih oruđa koje nude obrađivane teorije. Pri tome se poseban naglasak stavlja na sintetiziranje znanja, tj. kritičko prosuđivanje i povezivanje različitih teorijskih pristupa. Studentice i studenti će biti potaknuti da kroz prizmu obrađivanih teorija prepoznaju društvene probleme kao istraživačke teme, te da razmišljaju o tome kako bi se koncepti i teorije o kojima čitaju u sklopu kolegija mogli primijeniti na suvremeno hrvatsko društvo.
Obavezna literatura:

1. Cvjetičanin, Veljko i Rudi Supek; Emile Durkheim i francuska sociološka škola (Sociološka hrestomatija.).; Zagreb: Naklada Ljevak (2003), str. 7-100; 186-324

2. Durkheim, Emile; Pravila sociološke metode.; Zagreb: Naklada Jesenski i Turk: Hrvatsko sociološko društvo (1999), str. 21-56; 89-130

3. Đurić, Mihailo; Sociologija Maxa Webera (Sociološka hrestomatija); Zagreb: Naprijed (1987), str. 7-198

4. Kalanj, Rade; Suvremenost klasične sociologije; Zagreb: Politička kultura. (2005), str. knjiga

5. Katunarić, Vjeran; Teorija društva u Frankfurtskoj školi (Sociološka hrestomatija); Zagreb: Naprijed (1990), str. 7-134; 156-207

Preporučena literatura:

6. Kuvačić, Ivan; Funkcionalizam u sociologiji; Zagreb: Naprijed (1990), str. 7-84; 181-191; 327-345

7. Marx, Karl i Friedrich Engels; Rani radovi; Zagreb: Naprijed (1985), str. 5-38; 189-258; 355-428

8. Parsons, Talcott; Društva: evolucijski i poredbeni pristup.; Zagreb: August Cesarec (1991), str. 9-45; 156-180

9. Ritzer, George; Suvremena sociologijska teorija; Zagreb: Globus (1997), str. 1., 2., 3., i 4. poglavlje

10. Weber, Max; Metodologija društvenih nauka; Zagreb: Globus (1989), str.. 21-84; 157-251

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Sustavna sociologija 2 (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar