Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove istraživanja tržišta

Šifra:
64552
Kratica:
SOCBI513
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Ivan Balabanić

doc. dr. sc. Erik Brezovec

Izvođači:

doc. dr. sc. Erik Brezovec (P)

izv. prof. dr. sc. Ivan Balabanić (P)

Opis predmeta:
Upoznati studente sociologije s primjenom socioloških modela i metoda na području tržišnih i marketinških istraživanja. Edukacija o temeljnim pojmovima i konceptima tržišta i marketinga kao i istraživačkim metodama u tom području. Osposobiti studente za obavljanje osnovnih zadataka i poslova istraživača tržišta.
Obavezna literatura:

1. Marušić, M., Vranešević, T. (2001) Istraživanje tržišta, Zagreb, ADECO.;

2. Peračković, K. (2008) Društvo i (ili) tržište Sociološka konceptualizacija procesa marketizacije društva, Društvena istraživanja, 17/6; 975-998.;

3.

4.

5.

Legenda

  • P - Predavanja