Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Primjene statistike u društvenim istraživanjima

Šifra:
64556
Kratica:
SOCBI425
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

Assistant Professor Luka Šikić, PhD

Izvođači:

Assistant Professor Luka Šikić, PhD (P, S)

Opis predmeta:
Cilj ovog predmeta je omogućiti usvajanja i primjene metodoloških kompetencija iz statističkih metoda i tehnika inferencijalne statistike na razini teorije i prakse. Sadržaj predmeta obuhvaća proučavanje specifičnih problema u primjeni pojedinih metoda za statističku analizu podataka, te se očekuje primjenjivost pojedinih postupaka inferencijalne statistike u odgovoru na specifične istraživačke probleme. Program potencijalno uključuje neke od postojećih metoda primarno usmjerenih na primjenu i analize dobivenih pokazatelja inferencijalne statistike.
Obavezna literatura:

1. Petz, B.; Osnovne statističke metode za nematematičare, III; Naklada Slap, Jastrebarsko (1997)

2. Sweet, S. A.; Grace-Martin, K. A.; Data Analysis with SPSS: A First Course in Applied Statistics (4th Edition); Pearson, USA (2012)

3. Howell, D. C.; Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences; Duxbury Press/ Cole Publishing Company, Ca., USA (2014)

4. Vanja Šimičević; nastavni materijal (http://www.hrstud.unizg.hr/sociologija-skripte/primjene-statistike-u-drustvenim-istrazivanjima-19651/); Web stranica Hrvatskih studija (2012)

5.

Preduvjeti za upis predmeta:

Statistika u društvenim istraživanjima (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar