Skoči na glavni sadržaj

Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu

Nastavni program

Studij: Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani), ak. god. 2020/2021

Vrsta studija: preddiplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 6
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK
194388 Demografija 1 Da 3.0 30 15 0
194389 Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva Da 2.0 15 0 15
194390 Osnove matematike u demografiji Da 2.0 15 0 15
194391 Osnove statistike u demografiji Da 3.0 15 0 15
194392 Povijest hrvatskoga iseljeništva Da 3.0 15 15 0
194394 Teorija migracija Da 2.0 15 15 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK
194395 Demografija 2 Da 3.0 30 15 0
194397 Demografske mjere i modeli Da 2.0 15 0 15
194398 Hrvatske manjinske zajednice Da 3.0 15 15 0
194399 Javni sustavi i stanovništvo Da 2.0 15 15 0
194400 Povijesna demografija Da 3.0 15 15 0
194401 Tipologija iseljavanja Da 2.0 15 15 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK
214008 Filozofsko-teološki pristup stanovništvu Da 3.0 15 15 0
214007 GIS-analiza stanovništva Da 3.0 15 0 15
214009 Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura Da 3.0 30 15 0
214010 Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj Da 3.0 30 0 0
214011 Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva Da 2.0 15 15 0
214012 Računalni programi u demografiji Da 2.0 15 0 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK
214013 Demografske baze podataka Da 3.0 15 0 30
214014 Hrvatski velikani u iseljeništvu Da 3.0 15 30 0
214015 Integrativna bioetika Da 2.0 30 0 0
214016 Novi koncept države Da 3.0 15 15 0
214017 Pravni aspekti iseljeništva i povratništva Da 2.0 30 0 0
Izborna grupa: DEM (17929) - Izborni predmeti

Opis: Upisati (min.2.0. - maks.4.0) ECTS iz grupe 17929

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK
214019 Hrvati u Sjevernoj Americi Da 2.0 15 15 0
213951 Hrvatski kulturni turizam Da 3.0 0 30 0
214021 Identitet moliških Hrvata Da 2.0 30 0 0
214022 Migracije mladih visokoobrazovanih Da 2.0 15 15 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • PK - Vježbe u praktikumu

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta