Skoči na glavni sadržaj

Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu

Nastavni program

Studij: Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani), ak. god. 2022/2023

Vrsta studija: prijediplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 6
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK T
194388 Demografija 1 Da 3.0 30 15 0 0
194389 Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva Da 2.0 15 0 15 0
194390 Osnove matematike u demografiji Da 2.0 15 0 15 0
194391 Osnove statistike u demografiji Da 3.0 15 0 15 0
194392 Povijest hrvatskoga iseljeništva Da 3.0 15 15 0 0
194394 Teorija migracija Da 2.0 15 15 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK T
194395 Demografija 2 Da 3.0 30 15 0 0
194397 Demografske mjere i modeli Da 2.0 15 0 15 0
194398 Hrvatske manjinske zajednice Da 3.0 15 15 0 0
194399 Javni sustavi i stanovništvo Da 2.0 15 15 0 0
194400 Povijesna demografija Da 3.0 15 15 0 0
194401 Tipologija iseljavanja Da 2.0 15 15 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK T
214008 Filozofsko-teološki pristup stanovništvu Da 3.0 15 15 0 0
214007 GIS-analiza stanovništva Da 3.0 15 0 15 0
214009 Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura Da 3.0 30 15 0 0
214010 Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj Da 3.0 30 0 0 0
214011 Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva Da 2.0 15 15 0 0
214012 Računalni programi u demografiji Da 2.0 15 0 15 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK T
214013 Demografske baze podataka Da 3.0 15 0 30 0
214014 Hrvatski velikani u iseljeništvu Da 3.0 15 30 0 0
214015 Integrativna bioetika Da 2.0 30 0 0 0
214016 Novi koncept države Da 3.0 15 15 0 0
214017 Pravni aspekti iseljeništva i povratništva Da 2.0 30 0 0 0
Izborna grupa: DEM (17929) - Izborni predmeti

Opis: Upisati (min.2.0. - maks.4.0) ECTS iz grupe 17929

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK T
213952 Croatian Cultural Tourism Da 3.0 0 30 0 0
239761 Demografija hrvatskoga otočnoga prostora Da 2.0 15 15 0 0
226935 Ekonomika rada Da 2.0 15 15 0 0
226936 Geopolitika i geostrategija Da 2.0 15 15 0 0
213951 Hrvatski kulturni turizam Da 3.0 0 30 0 0
239762 Suvremene međunarodne migracije Da 2.0 15 15 0 0
226934 Tranzicija, država, dijaspora Da 2.0 15 15 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK T
226637 Globalna strategija Da 2.0 15 15 0 0
226638 Hrvati u Bosni i Hercegovini Da 3.0 30 15 0 0
226639 Integracija Hrvatske i iseljeništva Da 3.0 15 15 0 0
226640 Populacijska politika Da 3.0 30 0 0 0
226641 Stanovništvo Hrvatske Da 2.0 15 15 0 0
Izborna grupa: DEM (17929) - Izborni predmeti

Opis: Upisati (min.2.0. - maks.4.0) ECTS iz grupe 17929 u 5. semestru

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK T
213950 Croatian Diaspora Da 4.0 30 0 0 0
239760 Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998. Da 2.0 15 15 0 0
214020 Hrvatski iseljenički mediji Da 2.0 15 15 0 0
214021 Identitet moliških Hrvata Da 2.0 30 0 0 0
226933 Znameniti Hrvati u svijetu Da 2.0 15 15 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK T
226642 Demografski teorijsko-metodološki koncept Da 3.0 30 0 0 0
226645 Odgoj i obrazovanje u iseljeništvu Da 3.0 15 15 0 0
226643 Hrvatsko političko iseljeništvo Da 3.0 30 15 0 0
226646 Terenska nastava 1 Ne 2.0 0 0 0 30
Izborna grupa: DEM (17929) - Izborni predmeti

Opis: Upisati u 6. semestru min.4.0-maks. 6.0 ECTs bodova

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK T
213952 Croatian Cultural Tourism Da 3.0 0 30 0 0
239761 Demografija hrvatskoga otočnoga prostora Da 2.0 15 15 0 0
226935 Ekonomika rada Da 2.0 15 15 0 0
226936 Geopolitika i geostrategija Da 2.0 15 15 0 0
213951 Hrvatski kulturni turizam Da 3.0 0 30 0 0
239762 Suvremene međunarodne migracije Da 2.0 15 15 0 0
226934 Tranzicija, država, dijaspora Da 2.0 15 15 0 0

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • PK - Vježbe u praktikumu
  • T - Terenske vježbe

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta