Skoči na glavni sadržaj

Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

Popis predmeta

Naziv Šifra
Filozofska antropologija 31400
Povijest antičke filozofije 31401
Filozofija o Bogu 31402
Židovstvo 31403
Povijest filozofije srednjeg vijeka 31404
Uvod u sociologiju 23552
Uvod u filozofiju 23555
Fenomenologija religije 23557
Uvod u Bibliju I 23559
Grčki jezik 23578
Latinski jezk II 23844
Uvod u religijske znanosti 23845
Povijest religija 23846
Temelji objavljene religije 23847
Grčki jezik I 23850
Filozofija Tome Akvinskog 26575
Biblijski korjeni ekonomije 26785
Uvod u psihologiju 27355
Istočne religije 31368
Logika 31373
Indijska filozofija 31382
Psihologija religije 31383
Biblija - SZ 31384
Sociologija religije 31385
Kršćanska antropologija (I. i II.) 31386
Estetika 31388
Opća i individualna etika 39053
Povijest filozofije novog vijeka 39054
Biblija - NZ 39060
Islam 39061
Filozofija znanosti 39059
Povijest kršćanstva (I. i II.) 39062
Filozofija prirode - Kozmologija 39709
Povijest suvremene filozofije 39710
Renesansna filozofija 40032
Filozofska hermeneutika 51923
Filozofija religije 51930
Bog objave 51942
Filozofija kulture 52578
Retorika 52579
Načela kršćanske etike 52580
Katolička društvena etika 52581
Hrvatska filozofija 53025
Specijalna pitanja iz kršćanske etike 53074
Ekumenizam 53097
Međureligijski dijalog 53098
Socijalna etika 53100
Ranokršćanska filozofija 53110
Semestralni pisani rad 65373
Semestralni pisani rad 65374
Bakalaureatski rad 65390
Diplomski rad (zimski semestar) 66376
Politička filozofija 66549
Diplomski rad (ljetni semestar) 66556
Religijski obredi 85959
Religijske teme u hrvatskoj književnosti 86167
Diplomski rad 143402
Bioetika 146301
Semestralni pisani rad 146476
Semestralni pisani rad 146478
Izborni predmet iz metafizike: Izabrana pitanja iz suvremene metafizike 182161
Izborni predmet iz antropologije: Treba li duša tijelo? 201767
Izborni predmet iz filozofije spoznaje: Percepcija i memorija 214097
Filozofija spoznaje 228395
Izborni predmet iz kršćanske antropologije: Antropološki i kršćanski karakter moralne teologije 228396
Izborni predmet iz suvremene filozofije: Personalizam 228398
Seminar iz religija: Odnos religije i znanosti 228399
Metafizika 228405
Izborni predmet iz filozofije srednjega vijeka: Srednjovjekovne filozofkinje 228420
Izborni predmet iz etike: Ekoetika 228423
Izborni predmet iz filozofije prirode: Što je život? 228425
Seminar iz suvremene filozofije: Nietzsche 228427
Analitička filozofija 228434
Kanonsko pravo 228446
Bioetika 228476
Hrvatska kršćanska filozofija 229249
Indijske religije (hinduizam, buddhizam, đinizam) 235316
Suvremeni društveni procesi i ideje 235317
Problem istine u filozofiji i religiji 235318
Fenomenologija religije 235322
Migracije koncepata 235327
Izborni predmet iz antičke filozofije: Filozofija kao terapija duše 241115
Izborni predmet iz filozofije o Bogu: Suvremena znanost i postojanje Boga 241117
Seminar iz filozofije novog vijeka: Teorije društvenog ugovora 241118
Izborni predmet iz renesansne filozofije: Političke teme 241119
Izborni predmet iz filozofije znanosti: Sociološki i psihološki aspekti znanosti 241120
Akademska pismenost 241170
Strani jezik struke 241171
Antičke religije 241172
Ranokršćanska književnost -Patrologija 241173
Novi religijski pokreti 241185
Komprehenzivni seminar i ispit 241186
Komprehenzivni seminar i ispit 241187
Moderna logika 241190
Seminar: Evolucijska misao i kreacionizam 241197
Seminar: Etika i vjera 241195
Duhovnost i mentalno zdravlje 241222
Teorija evolucije 241272
Različitost vjere - Disparitas cultus. Komparativni studij ustrojstva ženidbe u različitim religijama 247837
Međureligijski dijalog 247853
Povijest suvremene filozofije 247896
Opća i individualna etika: motivacija - djelovanje 247898
Recenzija knjige 2 248304
Latinski jezik I 253997
Seminar iz antičke filozofije: Filozofija i medicina 254204
Seminar: Svetost i kult svetaca 255250
Seminar: Filozofija biologije 255570
Znanstveni rad 259777
Problem smrti u filozofiji 20. stoljeća 259912
Povijest novovjekovne filozofije 259967

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta