Skoči na glavni sadržaj

Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Organizacijska struktura

 • Katedra za anatomiju i neuroznanost

 • Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli

 • Katedra za biofiziku i medicinsku fiziku

 • Katedra za farmakologiju

 • Katedra za fiziologiju i imunologiju

 • Katedra za ginekologiju i opstetriciju

 • Katedra za histologiju i embriologiju

 • Katedra za infektologiju i dermatovenerologiju

 • Katedra za internu medicinu i povijest medicine

 • Katedra za javno zdravstvo

 • Katedra za kirurgiju, urologiju, ortopediju i fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu

 • Katedra za laboratorijsku medicinu i farmaciju

 • Katedra za medicinsku biologiju i genetiku

 • Katedra za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju

 • Katedra za medicinsku statistiku i medicinsku informatiku

 • Katedra za mikrobiologiju, parazitologiju i kliničko-laboratorijsku dijagnostiku

 • Katedra za neurologiju i neurokirurgiju

 • Katedra za nuklearnu medicinu i onkologiju

 • Katedra za obiteljsku medicinu

 • Katedra za oftalmologiju i optometriju

 • Katedra za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju

 • Katedra za patofiziologiju

 • Katedra za patološku anatomiju i sudsku medicinu

 • Katedra za pedijatriju

 • Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu

 • Katedra za radiologiju

 • Vivarij

 • Tajništvo

 • Knjižnica