Skoči na glavni sadržaj

Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Popis predmeta

Naziv Šifra
Infuzije i parenteralna prehrana 75447
Kako primijeniti Hipokratovu prisegu 33997
Molekularna genetika 33998
Osnove rada na računalu 33999
Razvojna biologija 34000
Klinička anatomija 34001
Prije nego smo se rodili 34004
Medicinska biologija 34006
Medicinska kemija i biokemija 1 34009
Prva pomoć 34011
Histologija i embriologija 34017
Medicinska kemija i biokemija 2 34020
Temelji neuroznanosti 34022
Interakcija gena i hrane 34062
Analiza povezanosti i preživljenja 34075
Osnove analize kategoričkih podataka 34076
Program mjera prevencije i ranog otkrivanja nekih najučestalijih sijela karcinoma 34077
Farmakologija 34080
Patologija 34083
Nuklearna medicina 34091
Klinička onkologija 34092
Infektologija 34095
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje 34096
Modul - Urgentna medicina 34105
Urologija 34106
Diplomski rad 34107
Zdravstvena ekologija 34108
Modul - Kliničko prosuđivanje 34113
Sudska medicina 34118
Zdravlje u zajednici 34119
Uvod u zaštitu od ionizirajućih zračenja 34170
Funkcionalna neuroanatomija 34179
Povijest medicine 34190
Neuroinfekcije 47121
Krvlju prenosive bolesti 47124
Autoimunost i autoimune bolesti 47125
Bolesti štitnjače 47134
Biomehanički modeli primjenjivi u lokomotornom sustavu 63376
Mehanizmi djelovanja slobodnih radikala u zdravlju i bolesti 63378
Istraživački podaci i pisanje znanstvenog izvješća 63379
Patofiziologija metaboličkih bolesti koštanog sustava 63380
Patofiziologija autoimunih bolesti 63381
Funkcijski i dinamički segment kralješnice 63382
Kardiopulmonalna reanimacija i ostala hitna stanja u medicini 63388
Planiranje i provedba znanstvenoistraživačkog rada 61169
Regionalna anestezija u liječenju boli 76060
Biologija 78122
Fizika i biofizika 78123
Sigurnost na radu u laboratoriju 78124
Medicinski engleski jezik I 78127
Anatomija 78128
Histologija s laboratorijskim tehnikama 78129
Biokemija 78130
Komunikacijske vještine 78131
Sociologija medicine 78132
Fiziologija sporta 80294
Fiziologija s patofiziologijom 86192
Patologija s laboratorijskim tehnikama 86194
Javno zdravstvo s osnovama zakonske regulative 86197
Medicinski engleski jezik II 86198
Klinička biokemija s laboratorijskim tehnologijama I 86201
Instrumentalno mjerne tehnike i fizikalne metode u biomedicinskoj analitici 86203
Molekularna biologija s laboratorijskim tehnologijama 86204
Hematologija s laboratorijskim tehnologijama 86206
Nuklearna medicina - metode i dijagnostika 86207
Imunologija s laboratorijskim tehnologijama 86208
Humana genetika 86209
Zdravstvena ekologija i higijena radne sredine 86213
Eksperimentalne metode u laboratorijskoj biomedicini I 86215
Temelji znanstveno-istraživačkog rada 86216
Vitamini i minerali u zdravlju i bolesti 87620
Moj prvi znanstveni rad 87768
Medicinska mikrobiologija s laboratorijskim tehnologijama I 94385
Klinička citologija 94386
Transfuzijska medicina s laboratorijskim tehnologijama 94387
Klinička biokemija s laboratorijskim tehnologijama II 94390
Medicinska mikrobiologija s laboratorijskim tehnologijama II 94391
Klinička tumačenja laboratorijskih nalaza 94392
Eksperimentalne metode u laboratorijskoj biomedicini II 94396
Krvlju prenosive bolesti 94397
Ozljede kralješnice i kralješničke moždine 117219
Toksikološka kemija 123224
Primjena kulture stanica i tkiva u biomedicinskim istraživanjima 123230
Osnove farmakologije 123232
Klinička mikrobiologija i epidemiologija 123233
Klinička hematologija 123235
Citodijagnostika 123237
Molekularna genetika i molekularni mehanizmi 123240
Klinička imunologija i imunogenetika 123242
Urgentna stanja i hitna stanja u laboratorijskoj medicini 123243
Laboratorijske tehnologije u mikrobiologiji 123403
Laboratorijske tehnologije u hematologiji 123404
Laboratorijske tehnologije u citodijagnostici 123406
Laboratorijske tehnologije u transfuzijskoj medicini i transplantaciji 123410
Laboratorijske tehnologije u molekularnoj genetici i biologiji 123411
Laboratorijske tehnologije u imunologiji 123412
Laboratorijske tehnologije u kliničkoj biokemiji 123413
Metode nuklearne medicine i slikovne tehnike u biomedicini 123415
Kontrola i osiguranje kvalitete u biomedicinskom laboratoriju 123417
Medicinska psihologija 123419
Menadžment i ekonomika u zdravstvu 123422
Preventivna medicina 123424
Klinička medicina i laboratorijska dijagnostika 123426
Metodologija izrade znanstvenog rada 123428
Individualno istraživanje i izrada teze u okviru projekta za izradu diplomskog rada 123433
Diplomski rad 123440
Laboratorijska dijagnostika poremećaja hemostaze 123442
Laboratorijska dijagnostika uz bolesnika 123445
Laboratorijska dijagnostika bolesti središnjeg živčanog sustava 123449
Laboratorijska dijagnostika infektivnih bolesti 123451
Osnove kliničke farmakokinetike 123453
Kliničko-toksikološke analize 123466
Laboratorijska dijagnostika u forenzičkoj medicini 123467
Oksidacijski stres i slobodni radikali - mehanizmi djelovanja 123474
Molekularna enzimologija 123477
Laboratorijska dijagnostika novotvorina 123479
Laboratorijski menadžment 123481
Automatizacija u laboratorijskoj biomedicini 123484
Medicina utemeljena na dokazima 123486
Etika i zakonodavstvo u biomedicini 123489
Izabrana područja biostatistike i informatike 123491
Izabrana područja biofizike 123495
Engleski jezik u akademskoj i profesionalnoj komunikaciji 123498
Završni rad 125085
Forenzična psihijatrija 130712
Autodestruktivno i heterodestruktivno suicidalno ponašanje među mladima 130713
Tjelesna i zdravstvena kultura 133312
Etički problemi u intenzivnoj medicini 135406
Kreativni um 147282
Osnove analize numeričkih podataka 147284
Tjelesna i zdravstvena kultura 151043
Patofiziologija 161210
Anatomija 160569
Medicinska fizika i biofizika 160570
Psihološka medicina 160572
Socijalna medicina 160574
Uvod u medicinu 160575
Fiziologija 160576
Imunologija 160577
Uvod u medicinsku statistiku 160583
Uvod u medicinsku informatiku 160584
Uvod u znanstveni rad 160585
Medicinska mikrobiologija i parazitologija 160586
Klinička propedeutika 160587
Klinička mikrobiologija i parazitologija 160590
Interna medicina 160591
Neurologija 160592
Neurokirurgija 160594
Psihijatrija 160595
Radiologija 160596
Pedijatrija 160597
Fizikalna i rehabilitacijska medicina 160598
Oftalmologija 160600
Ginekologija i opstetricija 160601
Obiteljska medicina, školska medicina i medicinska sociologija 160602
Ortopedija 160604
Medicinska etika 160605
Medicinski engleski 6 160606
Modul - Racionalna terapija i farmakoterapija najčešćih stanja 160607
Medicina rada 160608
Kirurgija (opća+dječja) 160609
Integrativna medicina 160611
Epidemiologija 160613
Maksilofacijalna kirurgija sa stomatologijom 160614
Molekularna i stanična biologija u kliničkoj praksi 161211
Oko u zdravlju i bolesti 161212
Dermatovenerologija 161213
Neinvazivna radiološka dijagnostika središnjeg živčanog sustava 161214
Halucinacija kao simptom 161227
Opijoidi u kliničkoj praksi 161220
Medicinska genetika 161221
Metode istraživanja u fiziologiji mikrocirkulacije 163661
Funkcionalni poremećaji u neurologiji 176523
Biomedicinska informatika i obrada laboratorijskih podataka 200765
Matematika i statistika 200796
Opća i organska kemija 200801
Etika u biomedicini 200804
Analitička kemija 200809
Anatomie I - Osteologie und Myologie 215069
Medizinische Physik und Biophysik 215070
Medizinische Chemie 215072
Medizinische Biologie 215073
Einführung in die Medizin und Geschichte der Medizin 215074
Das Leben der Zelle 215075
Medizinisches Latein 1 215076
Kroatisch für Mediziner 1 215077
Englisch für Mediziner 1 215078
Anatomie II-Organlehre (Splanchnologie) 215099
Medizinische Biochemie 215100
Histologie 215101
Psychologische Medizin 1 215102
Sommerpraxis 1 - Erste Hilfe 215103
Diätologie 1 215104
Vitamine und Minerale in der Gesundheit und Krankheit 215105
Omics - Medizin 215106
Medizinisches Latein 2 215107
Kroatisch für Mediziner 2 215109
Englisch für Mediziner 2 215110
Uvod u biomedicinu i biomedicinsku tehnologiju 240307
Neuroanatomie 240840
Physiologie und Pathophysiologie 240841
Embryologie 240842
Psychologische Medizin 2 - Kommunikation 240843
Molekularbiologie 240844
Medizinisches Latein 3 240845
Kroatisch für Mediziner 3 240846
Englisch für Mediziner 3 240847
Neurophysiologie 240848
Medizinische Pathologie 240849
Medizinische Mikrobiologie und Parasitologie 240850
Immunologie 240851
Medizinische Soziologie 240852
Sommerpraxis 2 - Palliativ- und Altenpflege 240853
Diätologie 2 240854
Meine erste wissenschaftliche Arbeit 240855
Medizinisches Latein 4 240856
Kroatisch für Mediziner 4 240857
Englisch für Mediziner 4 240858
Sustav znanosti, izobrazba znanstvenika i etika u biomedicini 242232
Praktikum: Biostatistika 242233
Praktikum: Pretraživanje znanstvene literature putem interneta 242234
Što jest, a što nije medicina utemeljena na dokazima? 242235
Praktikum: Kako napisati izvorni znanstveni članak? 242236
Funkcionalna ispitivanja oka 245021
Optometrija 245024
Vjeđe i suzni sustav 245025
Orbita 245026
Spojnica 245027
Rožnica 245028
Leća 245029
Glaukom 245030
Bjeloočnica 245031
Ocjena radne sposobnosti i suvremeni pristup rehabilitaciji slijepih osoba 245032
Srednja očna ovojnica 245033
Mrežnica 245034
Neurooftalmologija 245035
Suvremena očna banka 245036
Pokretljivost oka i binokularni vid 245037
Ozljede oka 245038
Imunološke specifičnosti oka 245039
Oftalmološka genetika 245040
Suvremene tehnike operacije katarakte 245041
Ultrazvuk u oftalmologiji 245042
Slikovne tehnike u oftalmologiji 245044
Intravitrealna terapija 245045
Farmakoterapija u oftalmologiji 245046
Klinička medicina: umijeće, struka, znanost 245048
Pretraživanje medicinskih informacija 245049
Mogućnosti i ograničenja medicine utemeljene na dokazima 245050
Klinička istraživanja 245051
Medicinska etika u kliničkoj praksi 245052
Medicinski engleski 1 254071
Medicinski engleski 2 254072
Medicinski engleski 3 254073
Medicinski engleski 4 254074
Medicinski engleski 5 254075
Stručna praksa 254077
Stručna praksa 254078
Stručna praksa 254079
Stručna praksa 254080
Stručna praksa 254081
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 254082
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 254083
Temelji liječničkog umijeća i komunikacije 1 254096
Temelji liječničkog umijeća i komunikacije 2 254097
Temelji liječničkog umijeća i komunikacije 3 254099
Otorinolaringologija i kirurgija glave i vrata 254144
Aneurizme aorte i akutni aortalni sindrom 254157
Antropološka medicina 254158
Arterijska hipertenzija 254159
Bolest i povijest 254160
Citogenomika u kliničkoj praksi 254163
Dijagnostika i liječenje netraumatskog prijeloma trupa kralješka 254166
Doniranje organa 254168
Farmakovigilancija i sigurnost primjene lijekova 254170
Hrvatska tradicijska medicina 254171
Imunofenotipizacija bioloških materijala u kliničkoj praksi 254172
Kako uho sluša i kako slušamo da čujemo? 254173
Kirurška obrada rane 254174
Klinička epidemiologija 254175
Kultura i bolest 254176
Metode molekularne imunologije u dijagnostici i liječenju 254177
Nasilje i zlostavljanje 254178
Neurokemija ovisnosti 254180
Odlučivanje u medicini 254181
Okoliš i zdravlje 254182
Opće laboratorijske i molekularne metode u biomedicinskim istraživanjima 254183
Patofiziologija kritično oboljelog bolesnika 254184
Put lijeka do tržišta i klinička ispitivanja lijekova 254189
Refluksna bolest 254190
Suvremeni pristup liječenju vrtoglavica 254191
Škola i zdravlje 254192
Uvod u farmakogenomiku 254193
Uvod u komunikacijske vještine 254194
Uvod u medicinsku antropologiju 254195
Zaštita podataka u medicini 254196
Zdravlje populacije i društvo 254197
Zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja 254198
Život stanice 254199
Prijelomi u dječjoj dobi 254200
Prehrambena epidemiologija 254201
Percepcija hrane i prehrane - što i zašto jedemo? 254202
Klinička praksa: Klinička biokemija I 254210
Klinička praksa: Patologija 254211
Klinička praksa: Hematologija 254212
Klinički kolegij: Klinička citologija 254213
Klinički kolegij: Transfuzijska medicina 254214
Klinička praksa: Klinička biokemija II 254215
Klinička praksa: Medicinska mikrobiologija 254216
Toxikologie 254285
Pharmakologie 254284
Epidemiologie 254286
Hygiene mit medizinischer Ökologie 254287
Allergologie 254288
Humangenetik 254289
Klinische Propädeutik 254290
Innere Medizin - Rheumatologie 254291
Innere Medizin - Nefrologie 254292
Innere Medizin - Pneumologie 254293
Innere Medizin -Gastroenterologie 254296
Innere Medizin - Kardiologie 254304
Sommerpraxis 3 - Innere Medizin 254343
Grundlagen der medizinischen Labordiagnostik 1 254380
EKG in der klinischen Praxis 1 254381
Nutrigenomik 254382
Grundlagen der medizinischen Labordiagnostik 2 254383
EKG in der klinischen Praxis 2 254384
Ernährungsepidemiologie 254385
Uvod u farmaciju i farmaceutsko nazivlje 254421
Fizika i biofizika za farmaceute 254424
Primjenjena matematika sa statistikom 254429
Opća i anorganska kemija sa stehiometrijom 254431
Biologija 254435
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 254440
Farmaceutska botanika 254444
Analitička kemija 1 254448
Fizikalna kemija 1 254451
Anatomija i histologija čovjeka 254455
Prva pomoć i zaštita 254489
Biološke membrane i osnove stanične signalizacije 254495
Komunikacijske vještine 254497
Život stanice 254499
Engleski jezik 1 254503
Anorganska kemija u farmaciji i medicini 254505
Uvod u klinička istraživanja 259063
Seminarska radionica: Klinički terapijski pokus 259065
Praktikum: Klinička biostatistika 259066
Epidemiološke metode u biomedicini 259067
Molekularni temelji bolesti, dijagnostike i liječenja 259068
Telemedicina 259069
Populacijska genetika 259070
Farmakoterapija u gerijatriji 259071
Praktikum: Znanstvenoistraživački projekt - ideja, prijedlog, realizacija, vođenje 259072
Praktikum: Pisanje znanstvenog članka na engleskom jeziku/ Writing a scientific paper in English 259073
Antropologija 259074
Praktikum: Kako pripremiti poster i održati usmenu prezentaciju na znanstvenom skupu 259075
Biološke i biomedicinske osnove znanstvenih istraživanja u sestrinstvu 259076
Znanstvena istraživanja u anatomiji - stvarnost ili fikcija ? 259081
Evocirani potencijali u suvremenoj dijagnostici i terapiji 259083
Praktikum: Molekularna biologija mijelina i plastičnost mozga 259084
Bolesti motoričkih neurona 259085
Mentalno zdravlje žena 259086
Praktikum: Patofiziologija mineralnog metabolizma i metaboličke bolesti kostiju 259088
Struktura, razdioba i funkcija masnoga tkiva 259090
Praktikum: Regulacija krvnog tlaka 259092
Praktikum: Eksperimentalni pristup mikrocirkulaciji 259095
Kronične upalne bolesti jetre 259096
Temeljna imunologija 259097
Patogeneza bakterijskih i virusnih infekcija 259098
Patofiziologija tuberkuloze 259099
Imunologija starenja 259100
Opiodi u kliničkoj praksi 259101
Praktikum: Primjena analize DNA u sudskoj medicini 259103
Suvremeni pristup urolitijazi 259104
Suvremene tehnologije u kardiologiji 259105
Suvremeni pristupi u dijagnostici i liječenju bolesti štitnjače 259106
Opće kompetencije liječnika specijalista 259129
Uvod u kardiologiju 259130
Kardiogenetika 259131
Prevencija kardiovaskularnih bolesti 259132
Farmakologija i toksikologija kardiovaskularnih bolesti 259133
Aritmologija, elektrofiziologija i elektrostimulacija 259134
Kardiomiopatije 259137
Bolesti perikarda 259138
Bolesti srčanih zalistaka 259139
Ehokardiografija i druge slikovne metode u kardiologiji 259140
Prirođene srčane bolesti 259141
Koronarna bolest 259142
Invazivna kardiologija 259143
Bolesti aorte i krvnih žila 259144
Srčano popuštanje 259145
Anestezija i intenzivno liječenje kardioloških bolesnika koji se podvrgavaju nekardiološkim kirurškim zahvatima 259146
Kardio-pulmologija 259147
Kardio-nefrologija 259148
Kardio-hematologija s transfuziologijom 259149
Kardio-gastroenterologija s hepatologijom 259150
Kardio-reumatologija 259151
Kardio-endokrinologija s dijabetologijom 259152
Onkologija u kardiologiji 259153
Infektologija u kardiologiji 259154
Neuro-kardiologija 259155
Hitna stanja u kardiologiji 259158
Rehabilitacija kardiovaskularnih oboljenja 259159
Sportska kardiologija 259160
Elektrokardiografija 259161
Kardiokirurgija 259163
Trudnoća i kardiovaskularne bolesti 259164
Završni ispit 261078

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta