Skoči na glavni sadržaj

Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu

Popis predmeta

Naziv Šifra
Politički portreti iz hrvatskog 20. stoljeća 71154
ANTIČKA FILOZOFIJA I 67465
UVOD U FILOZOFIJU 67469
ANTIČKA FILOZOFIJA II 67470
EPISTEMOLOGIJA I 67475
SOCIJALNA FILOZOFIJA 67476
METAFIZIKA I 67477
SREDNJOVJEKOVNA FILOZOFIJA I 67478
EPISTEMOLOGIJA II 67479
METAFIZIKA II 67480
SREDNJOVJEKOVNA FILOZOFIJA II 67481
LOGIKA III 67495
SUVREMENA FILOZOFIJA II 67496
Jezična kultura 67555
Filozofija odgoja 67556
Uvod u znanstvenu pismenost 67562
Opća pedagogija 67566
Školska pedagogija 67569
Predškolska pedagogija 67570
Obiteljska pedagogija 67576
Komparativna pedagogija 67589
Obrazovne politike 67590
Povijesno-umjetnička radionica 1 71163
Obrazovanje na daljinu 67598
Razvojna psihologija 67603
Dalmatinska slikarska škola (odabrane teme) 71165
Engleski jezik I 67608
Talijanski jezik I 67609
Engleski jezik II 67612
Talijanski jezik II 67613
Engleski jezik III 67616
Talijanski jezik III 67617
Engleski jezik IV 67620
Talijanski jezik IV 67621
Antički grad na istočnoj obali Jadrana 67628
Srednjovjekovni grad na istočnome Jadranu: Postanak i društveni rast 67632
Svakodnevni život jadranskoga srednjovjekovlja 67633
Jadranski prostor i Osmansko carstvo 67636
Habsburška Monarhija i jadranski prostor (1526.-1790.) 67637
Mediteranski svijet u ranome novom vijeku 67638
Habsburška Monarhija i jadranski prostor (1790.-1918.) 67639
Hrvatsko društvo u XX. stoljeću, I. 67640
Hrvatska i Jadran od 1918. do 1941. 67641
Hrvatsko društvo u XX. stoljeću, II. 67642
Hrvatska i Jadran od 1941. do danas 67643
Latinski jezik za povjesničare, I. 67651
Latinski jezik za povjesničare, II. 67652
Metodika nastave povijesti, I. 67656
Metodika nastave povijesti, II. 67657
Nastavna praksa u školi 67658
Pomoćne povijesne znanosti, III. 67660
Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka 67662
Hrvatska povijest srednjeg vijeka 67663
Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka 67664
Hrvatska povijest ranog novog vijeka 67665
Europska i svjetska povijest 19. stoljeća 67666
Hrvatska povijest 19. stoljeća 67667
Europska i svjetska povijest 20. stoljeća, I. 67668
Europska i svjetska povijest 20. stoljeća, II. 67669
Hrvatska povijest 1918.-1945. 67670
Hrvatska povijest nakon 1945. 67671
Historiografski praktikum 67672
Latinski jezik, II. 67681
Povijest historiografije 67682
Pomoćne povijesne znanosti, I. 67683
Pomoćne povijesne znanosti, II. 67684
Povijest starih civilizacija 67685
Suvremena historiografija 67686
Povijesno-umjetnička radionica 2 71166
Urbanističke teme 71167
Odabrana poglavlja antičke umjetnosti 71168
Poslovna komunikacija 67708
Odabrana poglavlja srednjovjekovne umjetnosti 71171
Odabrane teme iz dubrovačke arhitekture 71173
Književno prevođenje - Modul 1 67738
Nastavna praksa 67801
Hrvatsko-talijanski jezični dodiri u Dalmaciji 67829
Književnost romantizma na talijanskom jeziku u Dalmaciji 67839
Glotodidaktika 67840
Talijanska novela 67842
Hrvatsko-talijanska kontrastivna analiza 67846
Hrvatsko-talijanska komparativna književnost 67847
Metodika nastave talijanskog jezika 67848
Semantika 67850
Talijanski roman u razdoblju postmodernizma 67851
Osnove pedagogije 67856
Psihologija odgoja i obrazovanja 67858
Sociologija odgoja i obrazovanja 67859
Filozofija odgoja 67861
FILOZOFIJSKA ANTROPOLOGIJA 67871
Filozofija biologije 67872
FILOZOFIJA DEMOKRACIJE 67874
FILOZOFIJA UMA 67881
Statistika u sociologiji 1 67896
Statistika u sociologiji 2 67902
Računalni praktikum 67914
Suvremene sociološke teorije 67918
Postmodernizam kao sociološka teorija 67922
DJEČJA KNJIŽEVNOST NA ENGLESKOM JEZIKU 67998
ENGLESKA GRAMATIKA (VRSTE RIJEČI) 68001
ENGLESKI JEZIK I 68002
ENGLESKI JEZIK I LINGVISTIKA - UVOD 68003
GEOGRAFIJA 68005
HIDROGEOGRAFIJA I HIDROGEOGRAFSKE POSEBNOSTI HRVATSKE 68007
HRVATSKI JEZIK I 68008
HRVATSKI JEZIK II 68009
INFORMATIKA 68010
INTEGRIRANE JEZIČNE VJEŠTINE 68011
JEZIČNE VJEŽBE II (VJEŠTINE PISANJA) 68015
JEZIČNE VJEŽBE III 68016
MATEMATIKA I 68020
NOTNO PISMO 68025
OSNOVE PEDAGOGIJE 68026
POVIJESNA FENOMENOLOGIJA 68030
PRAVO U SVAKODNEVICI 68031
RAČUNALNI PRAKTIKUM 68033
METODIKA NASTAVE GLAZBENE KULTURE I 68040
METODIKA NASTAVE HRVATSKOGA JEZIKA I 68041
METODIKA NASTAVE LIKOVNE KULTURE I 68042
METODIKA NASTAVE MATEMATIKE I 68043
METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA I 68044
KINEZIOLOŠKA METODIKA I 68045
UVOD U POVIJEST 68048
DIDAKTIKA 68056
FILOZOFIJA ODGOJA 68060
GLAZBENA KULTURA 68061
HRVATSKA DJEČJA KNJIŽEVNOST 68062
KNJIŽEVNOST ZA MLADEŽ 68068
LIKOVNA GRUPA KAO OBLIK IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 68070
LIKOVNA KULTURA 68071
METODIČKA PRAKSA I 68076
METODIKA DODATNE NASTAVE MATEMATIKE 68077
METODIKA NASTAVE GLAZBENE KULTURE II 68078
METODIKA NASTAVE HRVATSKOG JEZIKA II 68079
METODIKA NASTAVE LIKOVNE KULTURE II 68080
METODIKA NASTAVE MATEMATIKE II 68081
METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA II 68082
KINEZIOLOŠKA METODIKA II 68084
OBITELJSKA PEDAGOGIJA 68088
ODABRANA PODRUČJA POČETNE NASTAVE MATEMATIKE 68089
PARTNERSTVO OBITELJI I ŠKOLE 68091
PEDAGOŠKA KOMUNIKACIJA 68093
PEDAGOŠKA STATISTIKA 68096
PRAKTIKUM I ŠKOLSKA PRAKSA 68097
SCENSKA KULTURA 68103
SUSTAVI ZA E-UČENJE 68107
UČENJE ENGLESKOG JEZIKA U RANOJ ŠKOLSKOJ DOBI 68111
ISTRAŽIVAČKI USMJERENA NASTAVA PRIRODE I DRUŠTVA 68120
METODIČKA PRAKSA II 68124
METODOLOGIJA ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKOG RADA 68127
METODIKA NASTAVE GLAZBENE KULTURE III 68128
METODIKA NASTAVE HRVATSKOGA JEZIKA III 68129
METODIKA NASTAVE LIKOVNE KULTURE III 68130
METODIKA NASTAVE MATEMATIKE III 68131
METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA III 68132
KINEZIOLOŠKA METODIKA III 68133
HRVATSKA KNJIŽEVNA BAŠTINA 68135
VREDNOVANJE SUSTAVA ZA E-UČENJE 68137
SUSTAVI POUČAVANJA NA DALJINU 68138
ISTRAŽIVAČKA PRAKSA 68139
Ikonologija 68304
Crkva i Kršćanstvo u prvim stoljećima 68332
Filozofija povijesti 68336
Engleski jezik za potrebe studiranja 68750
Tjelesna i zdravstvena kultura 69248
Umjetnost XV. i XVI st. 69251
Umjetnost XVII. i XVIII. stoljeća 69252
Engleska književnost romantizma i viktorijanskog doba 69456
Engleski jezik-komunikacijske vještine 3/Modul 5b 69461
Engleski jezik-komunikacijske vještine 3/Modul 6 69464
Estetika 69478
Umjetnost XX. st.-temeljni problemi i kraj modernosti 69498
Suvremena umjetnost 69499
Teorija i povijest dizajna 69502
Didaktika 71247
KINEZIOLOŠKA KULTURA 71700
Usmeno prevođenje - Modul 2 76749
Semantika (izborni) 76763
Povijest Mletačke Republike 76794
Metodologija znanstvenog rada 76801
Privrženost u cjeloživotnoj perspektivi 86743
Umjetnost ranog srednjeg vijeka 86745
Psihologija religioznosti 86933
Historijska geografija Hrvatske 86935
Američka književnost 87898
Suvremeni talijanski jezik 87910
Uvod u talijansku onomastiku 87912
Pirandellova proza 87913
Diplomski rad (diplomski studij-talijanski) 87915
Leksik u nastavi talijanskog jezika 87916
Povijest talijanskog teatra i dramske književnosti 87917
O spomeniku: prostor, oblik, značenje 88043
Metodologija znanstvenog rada 88109
Medijska socijalizacija 88174
Završni rad 88238
Završni ispit 88239
Individualni rad studenta/ice 88243
Diplomski rad 88244
Diplomski ispit 88245
Rimski vojnici u Saloni 93703
Migracije na području Dalmacije u novom vijeku 93726
Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji 93729
Introspekcija 93912
ENGLESKA FONETIKA I FONOLOGIJA 93978
Društvo i kultura SAD-a 96680
Aspekti britanske kulture 96681
Uvod u građanski odgoj 101286
Povijesno-umjetnička radionica III. 117669
Britanska i irska književnost 20. st. 117695
Usmeno prevođenje-Modul 1 117710
Jezik i društvo 117713
Retorika govora i pisma 117718
Afroamerički roman 117720
Kreativno pisanje 117725
Uvod u talijanski jezik i lingvistiku 117754
Teorijsko proučavanje talijanske književnosti 117755
Talijanski jezik I- modul 1 117756
Jezik i društvo 117757
Fonologija i morfologija talijanskog jezika 117758
Pregled dometa talijanske književnosti - modul 1 117759
Uvod u analizu književnog teksta 117760
Talijanski jezik I - modul 2 117761
Prevođenje poslovnih dokumenata 117762
Znanost o prevođenju 117763
Tehnike prevođenja 117768
Prevođenje stručnih tekstova 117769
Prevođenje esejistike 117773
Prevođenje književnog teksta- kontrastivna analiza 117776
Kritika prevođenja 117783
Filozofija politike 120147
Intencionalnost 120157
Uvod u književnost 120161
Ples i stvaralaštvo u pokretu 120164
Dijete i društvo 120168
Kulturna baština na tlu Hrvatske 120170
Odgojni kontekst dječjih jaslica 120172
Zlostavljanje i zanemarivanje djece 120176
Prijelaz djeteta iz vrtića u osnovnu školu 120179
Plesni izraz u dječjem vrtiću 120180
Slikanje u radu s djecom predškolske dobi 120181
Inkluzivni dječji vrtić 120182
Hrvatski jezik 120185
Engleski jezik u struci 120186
Osnove likovne kulture 120187
Osnove glazbene kulture 120188
Kineziološka kultura 1 120189
Filozofija odgoja 120190
Razvojna psihologija 1 120191
Opća pedagogija 120192
Dječja književnost 120193
Scenska kultura i lutkarstvo 120194
Glazbeni praktikum 1 120195
Informatička pismenost 120196
Kineziološka kultura 2 120197
Razvojna psihologija 2 120198
Sociologija odgoja 120199
Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 1 120200
Istraživanja odgojne prakse 1 120201
Medijska kultura 120202
Glazbeni praktikum 2 120203
Osnove kineziologije 120204
Psihologija ranog učenja 120205
Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 2 120206
Osnove metodologije pedagoških istraživanja 120207
Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 1 120208
Istraživanja odgojne prakse 2 120209
Osnove prirodoslovno-matematičke pismenosti 120210
Zaštita zdravlja i njega djece rane i predškolske dobi 120211
Pedagoške koncepcije i pristupi u ranom i predškolskom odgoju 120212
Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 2 120213
Likovni izraz u ranom i predškolskom odgoju 1 120214
Glazba u ranom i predškolskom odgoju 1 120215
Kineziološka metodika u ranom i predškolskom odgoju 1 120216
Istraživanja odgojne prakse 3 120217
Obiteljska pedagogija 120218
Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 3 120219
Likovni izraz u ranom i predškolskom odgoju 2 120220
Glazba u ranom i predškolskom odgoju 2 120221
Kineziološka metodika u ranom i predškolskom odgoju 2 120222
Istraživanja odgojne prakse 4 120223
Partnerstvo s roditeljima i lokalnom zajednicom 120225
Istraživanja odgojne prakse 5 120227
Psiholingvistika i kognitivni aspekti jezika 120462
NAPREDNI MODELI NASTAVE 122937
SUVREMENE NASTAVNE STRATEGIJE U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA 122938
METODIKA RADA S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA 122940
Prevencija poremećaja u ponašanju 122941
Hrvatski jezik 2 125904
Osnove latinskog jezika 130520
Leksikologija i leksikografija talijanskog jezika 130578
Pjesničke škole i velikani srednjovjekovne talijanske književnosti 130580
Talijanski jezik II-modul 1 130582
Pregled dometa talijanske književnosti-modul 2 130583
Sintaksa talijanskog jezika 130589
Talijanska književnost od humanizma i renesanse do Arkadije 130590
Talijanski jezik II-modul 2 130591
Povijest talijanskog jezika 130592
Psihologija odgoja i obrazovanja 130635
Pedagoška statistika 130644
Kreativnost kao pedagoški izazov 130663
Egzistencijalistička filozofija 130820
Uvod u semantiku 130835
Razredni diskurs 130883
Povijest Sveučilišta. Rađanje i razvoj jedne europske institucije 130984
Kršćanstvo i Crkva u Dalmaciji u ranom srednjem vijeku 130987
Povijest Splita u kasnom Srednjem vijeku 130988
Društvena povijest Dalmacije u 16. i 17. stoljeću 130989
Povijest hrvatskog glagoljaštva 130990
Svijet otoka Hvara u osvit suvremenog doba 130998
Poleogeneza Splita na razmeđu kasne antike i ranog srednjeg vijeka 131062
Osnove arhitekture i urbanizma 131073
Urbanizam srednjovjekovnih komuna 131083
Zaštita spomenika 131084
Metode očuvanja i zaštite pokretnih kulturnih dobara 131106
Antička mitologija i ikonografija 131117
Društvena dinamika 131140
Temeljni sociološki pojmovi 131141
Metodološki pristupi i orijentacije 131142
Sociološka istraživačka radionica 1 131171
Društvene promjene 131145
Sociološke metode 131146
Uvod u logiku društvenih znanosti 131147
Sociološka istraživačka radionica 2 131172
Mikro perspektive u sociološkim teorijama 131151
Suvremene metodološke paradigme u sociologiji 1 131152
Sociologija obrazovanja 131153
Sociologija znanosti 131154
Sociološka istraživačka radionica 3 131173
Makro perspektive u sociološkim teorijama 131156
Suvremene metodološke paradigme u sociologiji 2 131157
Sociološka istraživačka radionica 6 131187
Sociologija rada 131164
Sociološka istraživačka radionica 4 131174
Sociologija prostora 131166
Sociološka istraživačka radionica 5 131184
Sociologija potrošnje 131169
Kvalitativne analize u društvenim znanostima 131190
Etički problemi u sociološkim istraživanjima 131193
Sociološka istraživačka radionica 7 131195
Kvantitativne analize u društvenim znanostima 131196
Etnografski pristupi u sociologiji 131232
Sociološka istraživačka radionica 8 131233
Sociološka istraživačka radionica 9 131234
Individualni rad studenta/ice 131235
Sociologija žena 131444
Sociologija obitelji 131459
Sociologija pučke religije 131460
Djetinjstvo i društvo 131461
Sociologija zabave 131466
Posredovanje u jeziku i kulturi 131614
Uvod u likovnu umjetnost 131750
Umjetnost Rimskog carstva na tlu Hrvatske 131751
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 133563
Skulptura i arhitektura srednjovjekovne hrvatske države 133639
Teorija likovnih umjetnosti 139961
Vizualne komunikacije 139963
Povijest umjetnosti starog vijeka 140303
Umjetnost XIX. stoljeća-opći problemi i komparativne studije 140304
Tradicijska kazivanja za djecu 147089
Praktikum i školska praksa 147607
Inkluzivna pedagogija 147617
Didaktika 147618
Socijalna pedagogija 147626
Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu 147627
Metodologija izrade kurikuluma 147628
Književni pokreti i autori u Italiji od Arkadije do verizma 147633
Talijanski jezik III - modul 1 147634
Povijesna gramatika talijanskog jezika 147635
Romanska filologija 147636
Standardna i upotrebna norma talijanskog jezika 147637
Talijanski leksik kroz stoljeća 147638
Tekst i diskurs 147640
Talijanski jezik III - modul 2 147641
Teorije komunikacijskih procesa 147642
Talijanska književnost od neorealizma do kraja XX. stoljeća 147644
Alternativne koncepcije obrazovanja 147691
Talijanska kultura i društvo 153082
ZBORSKO PJEVANJE 2 159288
ZBORSKO PJEVANJE 1 159298
OSNOVE RAZVOJNE PSIHOLOGIJE 159318
RAZVOJNA PSIHOLOGIJA DJETINJSTVA I ADOLESCENCIJE 159320
ENGLESKI JEZIK II 159321
SOCIOLOGIJA 159322
Kineziološka rekreacija 2 159323
Istraživački rad 1 160075
Istraživački rad 2 160079
Istraživački rad 3 160087
Istraživački rad 4 160088
Istraživački rad 5 160089
Talijanska književnost XX. stoljeća 160396
Povijest pedagogije 160415
Strani jezik u struci 160418
Nasilje u bliskim vezama 160421
Pedagogija i djetinjstvo 160443
Multimedijska didaktika 160444
Andragogija 160445
Vrjednovanje i samovrjednovanje u suvremenoj školi 160452
Kritičke teorije u pedagogiji 160454
Filozofska metodologija 160505
Metodika nastave filozofije 160567
Svijest 163995
SUVREMENA FILOZOFIJA I 164044
Filozofija znanosti 164046
Hrvatska kultura i civilizacija 1 167180
Hrvatska kultura i civilizacija 2 167181
Pedagogija sporta i rekreacije 175129
Pedagog u odgojno-obrazovnoj ustanovi 175139
Kritičko mišljenje 175149
Filozofija religije 175150
Novovjekovna filozofija I 175159
Etika 1 175160
Povijest hrvatske filozofije 175161
Novovjekovna filozofija II 175162
Etika II 175163
Kineziološka rekreacija 1 175182
Etika u obrazovanju 175183
Filozofija s djecom 175184
Kineziološka rekreacija 3 175186
PSIHOLOGIJA UČENJA I POUČAVANJA 175187
Praktikum i školska praksa 175189
Uvod u studij književnosti: temeljni pojmovi 175191
Uvod u studij književnosti: analiza teksta 175195
Engleski jezik - komunikacijske vještine 1/Modul 2 175200
MATEMATIKA 2 175206
Engleska književnost od renesanse do neoklasicizma 175208
OSNOVE KINEZIOLOGIJE 175212
Engleski jezik-komunikacijske vještine 2/Modul 4 175227
Glotodidaktika 175232
LOGIKA 175243
MEDIJSKA KULTURA 175246
INSTRUMENTALNI PRAKTIKUM 175249
PSIHOLOGIJA MOTIVACIJE I SOCIJALIZACIJA U RAZREDU 175253
Prevođenje specijalističkih tekstova 175306
Književno prevođenje-Modul 2 175307
Jezične kompetencije u nastavničkoj i prevoditeljskoj praksi I 175309
Jezične kompetencije u nastavničkoj i prevoditeljskoj praksi II 175310
Jezične kompetencije u nastavničkoj i prevoditeljskoj praksi III 175317
Romanski jezik (Španjolski jezik 1) 175321
Romanski jezik (Španjolski jezik 2) 175322
TEORIJA I PRAKSA GOVORENJA I GOVORNE INTERPRETACIJE 175346
PROGRAMIRANJE ZA DJECU ŠKOLSKE DOBI 1 175353
OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ U PRIMARNOM OBRAZOVANJU 175354
SOCIJALNA EKOLOGIJA 175355
PROGRAMIRANJE ZA DJECU ŠKOLSKE DOBI 2 175357
DIJETE I DRUŠTVO 175358
Akademsko pisanje 175359
Sociologija mladih 175369
Turizam u suvremenom društvu 175390
Potrošačko društvo 175391
Sociologija prehrane 175392
Sociologija književnosti 175393
Civilno društvo 176563
Metodika izvođenja nastave iz povijesti sakralne arhitekture od IV.-XII. stoljeća u okviru nastave likovne umjetnosti 177543
Osnove muzeologije i muzejske pedagogije 177544
Pedagogija i medijacija u umjetnosti kroz muzejsko-galerijske prostore i vaninstitucionalne inicijative XX. i XXI. stoljeća 177553
Pristupi tumačenju odnosa sakralne baštine i prostora u nastavi likovne umjetnosti 177558
Darovita djeca 180340
Dijete i mediji 180341
Tradicijske igre i igračke 180343
Dekorativno oblikovanje 180344
Igra i učenje na računalu 180345
Ponašajni poremećaji u ranom djetinjstvu 180346
Drama i kazalište za djecu 180348
Roditelji i dijete s posebnim potrebama 180349
Dijete i baština 180350
Etika 180352
Psihologija roditeljstva 180353
Vještine odgojno-obrazovne komunikacije 180354
Povijesni kontekst ranog i predškolskog odgoja 180355
Kultura ustanove ranog i predškolskog odgoja 180356
Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj 180357
Sociologija djetinjstva 180358
Informacijska i komunikacijska tehnologija u odgoju i obrazovanju 180359
Akcijska istraživanja u ranom i predškolskom odgoju 180360
Dijete i kreativnost 180363
Suvremeno djetinjstvo i prava djeteta 180364
Strategije podrške djeci s posebnim potrebama 180365
Profesionalni razvoj i cjeloživotno učenje odgojitelja 180366
Komunikacija kroz scenske umjetnosti 180367
Dramska pedagogija s praktikumom 180368
Dječja dramska književnost 180369
Osnove dramatizacija i adaptacija književnih tekstova za djecu 180370
Glazba u lutkarstvu 180371
Likovna dramaturgija i lutkarska tehnologija 180372
Lutkarska animacija s praktikumom 180373
Dječje dramsko i lutkarsko stvaralaštvo s praktikumom 180374
Dramsko-scenski govor s praktikumom 180375
Osnove vokalne tehnike s praktikumom 180376
Instrumentalni praktikum 1 180377
Razvoj dječje muzikalnosti 180378
Vođenje dječjeg zbora s osnovama dirigiranja 180379
Plesne strukture s praktikumom 180380
Instrumentalni praktikum 2 180381
Skupno muziciranje 180382
Dječje glazbeno stvaralaštvo s praktikumom 180383
Glazbena literatura za djecu 180384
Folklor za djecu s praktikumom 180385
Osnove likovne umjetnosti 1 180386
Crtanje s praktikumom 180387
Slikanje s praktikumom 180388
Primjena grafičkih tehnika s praktikumom 180390
Muzejska pedagogija s praktikumom 180391
Osnove likovne umjetnosti 2 180392
Psihologija dječjeg crteža 180393
Likovne aktivnosti s didaktički neoblikovanim materijalom 180395
Analiza kinezioloških aktivnosti u ranom i predškolskom odgoju 180396
Estetska gimnastika s praktikumom 180397
Ritmika i ples s praktikumom 1 180398
Folklor za djecu s praktikumom 1 180399
Skupno muziciranje 180400
Planiranje i programiranje kinezioloških aktivnosti u ranom i predškolskom odgoju 180401
Ritmika i ples s praktikumom 2 180402
Folklor za djecu s praktikumom 2 180403
Dječje plesno stvaralaštvo s praktikumom 180404
Interdisciplinarni pristup likovnom djelu u nastavi likovne umjetnosti 181299
DIDAKTIČKA PRAKSA 181866
Pedagogija slobodnog vremena 184991
Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 184992
MATEMATIKA 3 185062
VOKALNO-INSTRUMENTALNI PRAKTIKUM 185063
Metodika nastave likovne umjetnosti 185070
Fonetika i fonologija 185079
Teorija književnosti 185080
Teorija jezika 185081
Jezične vježbe 185082
Morfologija i tvorba riječi 185083
Hrvatska usmena književnost 185084
Starocrkvenoslavenski jezik 185085
Hrvatski jezik u pismu i govoru 185087
Toponimija istočne obale Jadrana 185088
Hrvatska tradicijska kultura u europskom kontekstu 185091
Književnost i Mediteran 185093
Jezik i različiti diskursi 185095
ETIKA 185097
HRVATSKA JEZIČNA BAŠTINA 185102
MIKROHISTORIJA I KULTURNA BAŠTINA 185103
Metodika nastave hrvatskoga jezika 185113
Sociolingvistika 185115
Semantika i pragmatika 185140
Padežni sustav hrvatskoga standardnog jezika u nastavi 185144
JEZIČNE VJEŽBE 1 185154
Njemačka književnost 18. stoljeća 188224
Sintaksa njemačkog jezika 188225
Jezične vježbe 3 188226
Frazeologija njemačkog jezika 188227
Govorna stilistika 188228
Njemačka književnost 19. stoljeća 188229
Semantika njemačkog jezika 188230
Jezične vježbe 4 188231
Književno djelo Marie von Ebner-Eschenbach 188232
Bajke braće Grimm 188233
Jezične vježbe 5 188236
Theodor Fontane: "Effi Briest". Roman i filmovi 188237
Pragmalingvistika 188238
Njemačka književnost 20. stoljeća 2 188239
Leksikologija i leksikografija njemačkog jezika 188240
Jezične vježbe 6 188241
Jezične vježbe 1 188371
Uvod u studij njemačke književnosti 188263
Morfologija njemačkog jezika 188264
Jezične vježbe 2 188372
Sociolingvistika 188267
Uvod u retoriku 188268
Kultura i civilizacija zemalja njemačkog jezičnog izraza 188271
Uvod u književnu interpretaciju 188270
Društvena struktura 201696
Uvod u znanstvenoistraživački rad 201697
Društveni procesi 201698
Kvaliteta i identitet ustanove ranog i predškolskog odgoja 201749
Implicitna pedagogija 201748
Sintaksa hrvatskog jezika 203994
Hrvatska književnost srednjeg vijeka i renesanse 203995
Europske književne tradicije 203996
Mitovi, predaje i legende Hrvata 203998
Povijest hrvatskog jezika 204000
Hrvatska književnost od katoličke obnove do romantizma 204001
Leksikologija i onomastika 204002
Izvanzapadne književne tradicije 204003
Hrvatska hagiografska baština 204005
Književnost i zbilja 204026
Govorničke vještine u nastavi 204032
Morfologija i morfosintaksa 204076
Engleski jezik-komunikacijske vještine 3/ Modul 5a 204077
Usvajanje drugog jezika 204079
Metodika nastave engleskog jezika 204082
Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 4 204140
Trodimenzionalno oblikovanje s praktikumom 1 204144
Trodimenzionalno oblikovanje s praktikumom 2 204146
Romanička umjetnost 204150
Gotička umjetnost 204152
Vođenje odgojno-obrazovne ustanove 204175
Školski pedagog i metodike nastave 204190
Pedagogija i razvoj ljudskih potencijala 204191
Metodologija pedagoškog istraživanja 204194
Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovne ustanove 204201
INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA ZA DJECU ŠKOLSKE DOBI 204253
FILOZOFIJA I ODRŽIVI RAZVOJ 204263
LIKOVNA UMJETNOST NA TLU HRVATSKE 204264
OBLIKOVANJE NASTAVNIH SADRŽAJA U SUSTAVU E-UČENJA 204278
ARGUMENTACIJA I FILOZOFIJA JEZIKA 204279
DEMOKRACIJA U TEORIJI I PRAKSI 204281
Poučavanje kontroverznih osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, I 204367
Školska pedagogija 204368
Uvod u jezičnu stilistiku 204370
Poučavanje kontroverznih i osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, II 204373
Povijest Dubrovačke Republike 204376
Internet usluge 204427
Suvremene perspektive u sociologiji obrazovanja 204431
Multikulturalizam u suvremenom društvu 204452
Kvalitativna metodologija 204475
Kulturološka istraživanja i metode 204476
Uvod u kreativno pisanje 206641
Ekokritika i književnost 206642
Jezici u kontaktu 206646
Metodika nastave književnosti 206774
Lektura i korektura 206775
Metode istraživanja u filologiji 209526
Njemačka književnost 20. stoljeća I 215484
Fonetika i fonologija njemačkog jezika 215486
Završni rad (njemački jezik i književnost) 215494
Uvod u povijest njemačke književnosti 215949
Uvod u lingvistiku 215950
Uvod u lingvistiku 215953
PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U OBRAZOVANJU 215970
Razvojna psihopatologija 217316
Dijalektologija 217448
Metodološki pristupi književnom tekstu 217449
Romantizam, realizam i moderna u hrvatskoj književnosti 217450
Hrvatska književnost 20. stoljeća 217500
Stilistika 217502
Hrvatska i Europa - književne i kulturne veze 217507
Interpretacija književnog teksta 217512
Engleski jezik-komunikacijske vještine 1/Modul 1 217577
Engleski jezik-komunikacijske vještine 2/Modul 3 217592
Razvojna psihopatologija 218100
METODIKA NASTAVE ENGLESKOGA JEZIKA U RANOJ ŠKOLSKOJ DOBI 218101
SOCIOLOGIJA ODGOJA I OBRAZOVANJA 218105
ČOVJEK, ZDRAVLJE I OKOLIŠ 218107
IZVANUČIONIČKA NASTAVA U OBRAZOVANJU ZA ODRŽIVI RAZVOJ 218108
Sociologija okoliša 218326
Tijelo kao predmet socioloških istraživanja 218327
Hrvatski za strance A 1 223467
Hrvatski za strance A 2 223468
Introduction to psychology 226592
Philosophy 228199
Sociology 228200
History of psychology 228201
Anatomy and physiology of the central nervous system 228202
Introduction to research methods 228337
Statistics I 228339
Academic skills 228340
Biological foundations of psychological processes 228352
Personality 228355
Perception, learning and memory 228357
Developmental psychology of childhood and adolescence 228363
Emotion and motivation 228373
Statistics II 228374
Interpersonal and communication skills 228375
Introspection 228376
Child and creativity 228377
Media Psychology 228378
Jezične vježbe: Govorna komunikacija 228922
Razvoj govorne fluentnosti 228923
Uvod u didaktiku književnosti 228924
Povijest njemačkog filma 228926
Slike Njemačke u europskim filmovima 228928
Jezične vježbe: Pismena komunikacija 228929
Uvod u metodiku njemačkoga jezika 228931
Obitelj Mann - djela jedne književne dinastije 228932
Trendovi u suvremenom njemačkom jeziku 228934
Analiza diskursa 228935
Priprema za pisanje završnog rada 229019
Latinski jezik, I. 229110
Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj 229603
Pedagogija 229557
Didaktika 229559
Inkluzivna pedagogija 229560
Osnove opće i razvojne psihologije 229561
Psihologija obrazovanja 229562
Ocjenjivanje u obrazovanju 229563
Metodika praktične nastave (za strukovne nastavnike i suradnike u nastavi) 229564
Psihologija komuniciranja 229565
Upravljanje stresom 229566
Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja 229567
Cjeloživotno obrazovanje 229568
Vođenje razreda i disciplina 229569
Medijska pedagogija 229570
Razvojna psihologija 229576
Psihologija odgoja i obrazovanja 229577
Opća pedagogija 229578
Didaktika 229579
Suvremene tehnologije u nastavi 229580
Sociologija odgoja i obrazovanja 229583
Kurikulum suvremene škole 229585
Samovrednovanje i vrednovanje u nastavi 229587
Pedagogija djece s posebnim potrebama 229589
Partnerstvo obitelji i odgojno - obrazovne ustanove 229590
Metodika predmeta / područja 229593
Školska praksa 229595
Socijalna pedagogija 229596
Komunikacijske vještine 229597
Odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo 229598
Andragogija 229599
Alternativne pedagoške koncepcije 229600
Sociologija djetinjstva 229601
Poslovna etika 229602
Odgoj za mir i toleranciju 229605
Filozofija odgoja 229679
Završni rad 229708
Diplomski rad 229709
Završni rad - Povijest 229712
Diplomski rad (diplomski studij-povijest) 229713
Završni rad - Filozofija 229714
Izrada diplomskog rada (Filozofija) 229715
Završni rad (pedagogija) 229716
Prijava projekta i izrada diplomskog rada 229717
Završni rad - Povijest umjetnosti 229719
Praktikum i školska praksa 229720
Diplomski rad (diplomski studij-pov.umjetnosti) 229721
Stilističke analize lirike i proze 229723
Završni rad - hrvatski jezik i književnost 229724
Književnost za mladež u nastavi 229725
Diplomski rad (diplomski studij-hrvatski) 229732
Završni rad - engleski jezik i književnost 229789
Multikulturalizam, identitet, književnost: Kanada i SAD 229792
Diplomski rad (diplomski studij-engleski) 229794
Završni rad - talijanski jezik i književnost 229795
Diplomski rad (diplomski studij-talijanski) 229796
DIPLOMSKI RAD 229797
Socio-emocionalno učenje u prevenciji problema u ponašanju 231269
Sintaksa engleskog jezika 233493
Jezične vježbe: Prevođenje 240945
Mediji u nastavi njemačkog jezika 240946
Ritam, pokret i dramski postupci u metodičkom oblikovanju nastave njemačkoga jezika 240948
Jezično-pragmatične teorije u interkulturalnom podučavanju jezika 240949
Modeli govorne proizvodnje 240950
Njemačka ženska književnost 19. i 20. stoljeća 240951
Praktikum i školska praksa 240952
Diplomski rad 240954
Domska pedagogija 241082
Developmental Psychology of Adulthood and Aging 241697
Intelligence, Thinking and Language 241701
Neuropsychology 241702
Applied Research Methods I 241703
Quantitative Research Designs 241705
Psychology of Consciousness 241707
Attachment across the Life-span 241711
Adult Education 241712
Understanding the Childhood 241713
Social Psychology 241715
Psychopathology 241716
Anthropology 241717
Qualitative Research Designs 241724
Talijanska književnost i film 241725
Basics of Psychometrics 241726
Applied Research Methods II 241727
Psychology of Religion 241728
Psychology of Music 241729
Partnership between Family and Local Community 241730
Psychology of Sport and Exercise 241731
Talijanska proza od neoavangarde do danas 241732
Odabir i priprema nastavnih materijala za podučavanje i učenje talijanskoga jezika 241733
Praktikum i školska praksa 241734
Nacionalni parkovi Hrvatske 241847
Osnove poetike: književne vrste i razdoblja s primjerima 242123
Kontrastivna frazeologija 242125
Uvod u kognitivnu gramatiku hrvatskog jezika 242126
Poetika podzemlja 242142
Sveci zaštitnici i lokalni sveci u umjetnosti Dalmacije od Tridentskog koncila do 1815. godine 242148
Logika I 242168
Filozofija prirode I 242170
Logika II 242171
Filozofija prirode II 242172
INKLUZIVNA PEDAGOGIJA 242174
UVOD U OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ 242201
Djeca u riziku 242202
GOVORNIČKE VJEŠTINE U NASTAVI 242211
KRITIČKO MIŠLJENJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ 242215
REGIONALNA GEOGRAFIJA HRVATSKE 242218
DJELATNOSTI U RAZVOJU EKOLOŠKE OSJETLJIVOSTI DJECE 242237
INTERKULTURALIZAM U RANOM UČENJU ENGLESKOG KAO STRANOG JEZIKA 242273
ALATI ZA POUČAVANJE POČETNOG PROGRAMIRANJA 242274
Fonetika i fonologija 250471
Hrvatski jezik za strance B1 255519
Hrvatski jezik za strance B2 255523
Hrvatski jezik za strance C1 255598
Hrvatski jezik za strance C2 255599
Sloboda govora 255663
Inkluzivna pedagogija 255817
Talijanska književnost i TV serije 255849
PRIRODOSLOVLJE 256139
UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA 256177
ZAŠTITA OKOLIŠA 256178
Hrvatski jezik akademske komunikacije 256229
Suvremeni pristupi u ranom i predškolskom odgoju 256239
Metodologija obrade nepokretnih kulturnih dobara - stručni pristup 256240
Psychology of Human-Animal Bond 256247
Psychology of Games and Play 256248
Group Processes 256249
Clinical Psychology 256250
Educational Psychology 256251
Work and Organisational Psychology 256252
Ethics in Psychology 256253
Professional Skills and Career Planning 256254
Inclusive Environments 256255
New Methodological Practices in Research in Psychology 256256
Psychology of the Self 256257
Bachelor Thesis 256258
Judgment and Decision Making 256259
Violence in Close Relationships 256260
Child Abuse and Neglect 256280
Stress at Workplace 256287
Eating Disorders 256282
Prevention of Behavioral Problems 256283
Behavioral Addictions 256284
Health Psychology 256285
Psychology of the Sexuality 256286
Philosophical Counselling 256288
Odabrane teme iz srednjovjekovnog slikarstva i kiparstva 256994
Uvod u metode istraživanja u humanistici: teorije, koncepti, logika, terminologija, praksa 258248
Etika znanstvenog rada 258282
Nematerijalna baština 259774
Kvalifikacijski istraživački rad 259786
Metodologija znanstvenog rada: studij književnosti 259790
Metode istraživanja u lingvistici 259794
Metodologija povijesne znanosti 259795
Metodologija filozofskih istraživanja 259796
Dalmatinski gradovi 259799
Hrvatski spomenici na UNESCO-ovoj listi 259800
Kognitivna antropologija 259801
Osma umjetnost Umijeće komuniciranja javne memorije 259913
Teorije komike, humora i smijeha 259914
Filozofija multikulturalizma 259915
Hrvatska kulturna baština u europskom kontekstu 259916
More/ocean i kulturni imaginarij 259917
Semiotika kulture: odabrane teme 259918
Tetrarhija kao sustav decentralizacije i homogenizacije u kriznim vremenima 259919
Odabrana poglavlja suvremene teorije umjetnosti 259920
Hrvatska maritimna baština u mediteranskom kontekstu 259921
Interkulturalizam i glazbena nastava 259922
Romanizmi, germanizmi i turcizmi u hrvatskoj alotropiji 259923
Jezik i standardizacija 259924
Glagoljska i ćirilska pismenost u suodnosu u Dalmaciji kroz povijest 259925
Istočnojadranska defterologija 259926
Arhivska baština na istočnojadranskoj obali 261079
Mediteranski korijeni filozofije 261080
Razvoj teorija kritičkog mišljenja na Mediteranu 261081
Prvi istraživački rad 261082
Individualna nastava s mentorom 261083
Kanonizacija i povijest hrvatske književnosti 261084
Mediteranski kontekst hrvatske književnosti 261085
Jezik kao sustav znakova i kao proizvodni postupak 261086
Kognitivna lingvistika 261087
Metodologija historiografskog zanata 261088
Jadranski prostor između triju imperijalnih baština (Habsburška Monarhija, Mletačka Republika, Osmansko Carstvo) 261089
Čovjekova okolina u antropološkom smislu 261090
Odnos javnog prostora i skulpture 261091
Mediteranski literarni identiteti 261092
Socijalna antropologija Mediterana 261093
Elite u europskom novovjekovlju 261094
Jezik u identitetu 261095
Vernakularna stilistika 261096
Hrvatski crkvenoslavenski i narodni čakavski jezik 261098
Terensko istraživanje u onomastici 261099
Multikulturalizam i Mediteran 261101
Izvedba i javni prostor: mediteranski kontekst 261102
Globalizacija migracija 261103
Slavenstvo i romanstvo u toponimiji istočnog Jadrana 261104
Znanost i filozofija o prvom životu 261105
Ukrštanja vizualnih umjetnosti i književnosti tijekom XX. stoljeća - primjeri iz hrvatske i talijanske kulturne povijesti 261140
Prvi strani jezik 261142
Drugi strani jezik 261143

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta