Skoči na glavni sadržaj

Tehničko veleučilište u Zagrebu

Popis nastavnika i suradnika

Ime i prezime prezime Zvanje
Dobriša Adamec, ing. inf. Adamec stručni suradnik
mr. sc. Petar Adamović, prof. v. š. Adamović profesor visoke škole
dr. sc. Winton Afrić, prof. v. š. Afrić profesor visoke škole u trajnom zvanju
Trpimir Alajbeg, dipl. ing., pred. Alajbeg predavač
izv. prof. dr. sc. Željko Alar Alar izvanredni profesor
Marta Alić, pred. Alić predavač
Vesna Alić-Kostešić, dipl. ing., v. pred. Alić-Kostešić viši predavač
Zorana Andrić, pred. Andrić predavač
izv. prof. dr. sc. Krunoslav Antoliš Antoliš izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Davor Antonić Antonić izvanredni profesor
Tin Antonić Antonić asistent
Antonio Antunović, pred. Antunović predavač
dr. sc. Dražen Arbutina, prof. v. š. Arbutina profesor visoke škole
Goran Babić, dipl. ing. arh., pred. Babić predavač
mr. sc. Lucija Bačić, v. pred. Bačić viši predavač
mr. sc. Ante Goran Bajić, v. pred. Bajić viši predavač
Milan Bajić, pred. Bajić predavač
Ines Baksa, pred. Baksa predavač
dr. sc. Sarajko Baksa, prof. v. š. Baksa profesor visoke škole u trajnom zvanju
dr. sc. Zdenko Balaž, prof. v. š. Balaž naslovni profesor visoke škole
Boris Baljkas, dipl. ing., prof. v. š. Baljkas profesor visoke škole
dr. sc. Reni Banov, pred. Banov predavač
dr. sc. Darko Barbalić, pred. Barbalić predavač
dr. sc. Emil Barić, pred. Barić predavač
prof. dr. sc. Đuro Barković Barković redoviti profesor
mr. sc. Andrea Bednjanec, pred. Bednjanec predavač
Goran Belamarić, dipl. ing., v. pred. Belamarić viši predavač
Martina Benković, pred. Benković predavač
Matija Bereček Bereček asistent
dr. sc. Aleksandra Bernašek Petrinec, pred. Bernašek Petrinec predavač
Krunoslav Bilić Bilić asistent
dr. sc. Toni Bjažić, prof. v. š. Bjažić profesor visoke škole
Dunja Bjelobrk Knežević, dipl. ing., pred. Bjelobrk Knežević predavač
Jagoda Bodić, dipl. ing., v. pred. Bodić viši predavač
Tomislav Bogović Bogović stručni suradnik
dr. sc. Ivana Božić Dragun, v. pred. Božić Dragun viši predavač
dr. sc. Sanja Bračun, pred. Bračun predavač
Lucija Brekalo Mandić Brekalo Mandić asistent
Mato Brizar, pred. Brizar predavač
Frane Brkić, pred. Brkić predavač
Belinda Brucker Brucker asistent
dr. sc. Vjeran Bušelić, prof. v. š. Bušelić profesor visoke škole
Brigitta Cafuta, mag. oec., pred. Cafuta predavač
doc. dr. sc. Davor Cafuta Cafuta docent
mr. sc. Ivana Car Jakovljević Car Jakovljević asistent
Marko Carić Carić asistent
Bernarda Cesar Cesar asistent
Ivan Cesar, mag.ing.comp., pred. Cesar predavač
Mirjana Cibulka, prof., pred. Cibulka predavač
dr. sc. Ljubivoj Cvitaš, v. pred. Cvitaš viši predavač
Dino Čakija, mag.ing.el., pred. Čakija predavač
Mia Čarapina, v. pred. Čarapina viši predavač
Josip Čengija, dipl. ing., pred. Čengija predavač
doc. dr. sc. Dean Čizmar Čizmar docent
izv. prof. dr. sc. Goran Čubrić Čubrić izvanredni profesor
Tomislav Čukelj Čukelj asistent
mr. sc. Gorana Ćosić-Flajsig, v. pred. Ćosić-Flajsig viši predavač
dr. sc. Slavica Ćosović Bajić, prof. v. š. Ćosović Bajić profesor visoke škole u trajnom zvanju
Maja Ćurić, prof. Ćurić stručni suradnik
Josip Ćurković Ćurković asistent
Darija Ćutić, pred. Ćutić predavač
Gordan Davidović, pred. Davidović predavač
dr. sc. Damir Delija, v. pred. Delija viši predavač
Nađa Dešpalj, v. pred. Dešpalj viši predavač
mr. sc. Miljenko Dimitrijević, pred. Dimitrijević predavač
Alan Divjak, dipl. ing., pred. Divjak predavač
dr. sc. Ivica Dodig, prof. v. š. Dodig profesor visoke škole
Tomislav Domanovac, dipl. ing., pred. Domanovac predavač
dr. sc. Roman Domović, v. pred. Domović viši predavač
Matija Dujmović, pred. Dujmović predavač
mr. sc. Časlav Dunović, v. pred. Dunović viši predavač
Sanja Đonlić Đonlić asistent
Tomislav Đuran, dipl. ing., pred. Đuran predavač
Lamia Egartner, pred. Egartner predavač
dr. sc. Dalibor Filipović - Grčić, pred. Filipović - Grčić predavač
dr. sc. Renato Filjar, prof. v. š. Filjar profesor visoke škole
Mato Fruk, dipl. ing., v. pred. Fruk viši predavač
Danko Fundurulja, pred. Fundurulja predavač
mr. sc. Davor Gadže, v. pred. Gadže viši predavač
mr. sc. Jure Galić, pred. Galić predavač
Hrvoje Galijan, dipl. ing., pred. Galijan predavač
dr. sc. Darko Galinec, prof. v. š. Galinec profesor visoke škole u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Ivica Garašić Garašić izvanredni profesor
dr. sc. Dalibor Gelo, pred. Gelo predavač
Ivica Gospočić Gospočić asistent
mr. sc. Petra Gracin, v. pred. Gracin viši predavač
Jakob Gračanin, pred. Gračanin predavač
Nina Grbić Grbić asistent
Savina Gruičić, pred. Gruičić predavač
dr. sc. Igor Gukov, prof. v. š. Gukov profesor visoke škole
Andor Gužvanj Gužvanj asistent
Mišel Gvozdanović Gvozdanović asistent
Anita Harmina, pred. Harmina predavač
Krešimir Hausknecht, pred. Hausknecht predavač
Anamarija Havliček Havliček asistent
Elizabeth Hedl, struč. spec. ing. el., pred. Hedl predavač
Ana Hoić, dipl. ing., pred. Hoić predavač
Dinko Horvat, struč. spec. ing. techn. inf. Horvat asistent
prof. dr. sc. Dubravko Horvat Horvat redoviti profesor
dr. sc. Marko Horvat, pred. Horvat predavač
Ines Ivanović Ivanović asistent
izv. prof. dr. sc. Edouard Ivanjko Ivanjko izvanredni profesor
Tamara Ivelja, pred. Ivelja predavač
dr. sc. Danko Ivošević, pred. Ivošević predavač
dr. sc. Petar Jandrić, prof. v. š. Jandrić profesor visoke škole
Mario Janković, pred. Janković predavač
Domagoj Javorović, pred. Javorović predavač
Srđan Jelčić, dipl. ing. Jelčić asistent
Morana Jugović Jugović asistent
Mirko Jukl, v. pred. Jukl viši predavač
Nikolina Jurak Jurak asistent
Natalija Jurina Babović, v. pred. Jurina Babović viši predavač
Filip Kalinić Kalinić asistent
Jelena Kapelac Gulić, pred. Kapelac Gulić predavač
Nikolina Kasunić, pred. Kasunić predavač
dr. sc. Branko Katana, v. pred. Katana viši predavač
Andrea Katarić Katarić asistent
dr. sc. Aleksandar Kiričenko, pred. Kiričenko predavač
Biserka Klarić Klarić asistent
doc. dr. sc. Goran Klepac Klepac docent
Alemka Knapp, dipl. ing., pred. Knapp predavač
doc. dr. sc. Helena Koncul Koncul docent
Karlo Kopljar, mag. ing. aedif. Kopljar asistent
mr. sc. Ljerka Kopričanec Matijevac, v. pred. Kopričanec Matijevac viši predavač
Stjepan Kordek, dipl. ing., pred. Kordek predavač
dr. sc. Denis Kotarski, pred. Kotarski predavač
Dejan Kovačević, dipl. ing., pred. Kovačević predavač
Nikolina Kovačević, v. pred. Kovačević viši predavač
mr. sc. Zoran Kovačević, pred. Kovačević predavač
dr. sc. Željko Kovačević, v. pred. Kovačević viši predavač
mr. sc. Bojan Kovačić, v. pred. Kovačić viši predavač
Sanja Kraljević, dipl. ing., v. pred. Kraljević viši predavač
Renata Kramberger, struč. spec. ing. techn. inf., pred. Kramberger predavač
Tin Kramberger, struč. spec. ing. techn. inf., pred. Kramberger predavač
Marija Krstinić, pred. Krstinić predavač
Edmond Krusha, pred. Krusha predavač
dr. sc. Domagoj Kuić, pred. Kuić predavač
dr. sc. Dalija Kuvačić, prof. v. š. Kuvačić profesor visoke škole u trajnom zvanju
Sanja Lađarević, v. pred. Lađarević viši predavač
izv. prof. dr. sc. Darko Landek Landek izvanredni profesor
Mate Lasić, pred. Lasić predavač
Luka Lažeta, struč. spec. ing. el. Lažeta asistent
mr. sc. Vladimir Lebinac, v. pred. Lebinac viši predavač
mr. sc. Željko Lebo, v. pred. Lebo viši predavač
Andrea Ledić, pred. Ledić predavač
Ulla Leiner Maksan, pred. Leiner Maksan predavač
Krešimir Leko Leko asistent
Ivica Levanat, dipl. ing., prof. v. š. Levanat profesor visoke škole u trajnom zvanju
Anamarija Lončar Lončar asistent
izv. prof. dr. sc. Mladen Lovreček Lovreček izvanredni profesor
Ivana Lovrić, pred. Lovrić predavač
Davor Lozić, pred. Lozić predavač
Mario Lučan, struč. spec. ing. el. Lučan asistent
mr. sc. Sergej Lugović, v. pred. Lugović viši predavač
dr. sc. Ivan Lujo, v. pred. Lujo viši predavač
Goran Lukić, pred. Lukić predavač
mr. sc. Darko Lukša, pred. Lukša predavač
Dalibor Mačkić Mačkić asistent
dr. sc. Miroslav Mađarić, pred. Mađarić predavač
Ivan Magić Magić asistent
mr. sc. Krešimir Majdenić Majdenić asistent
Nikola Majstorović, dipl. ing., pred. Majstorović predavač
Pavao Maković Maković asistent
mr. sc. Goran Malčić, v. pred. Malčić viši predavač
Domagoj Malez, dipl. ing. Malez asistent
dr. sc. Milivoj Mandić, pred. Mandić predavač
izv. prof. dr. sc. Sadko Mandžuka Mandžuka izvanredni profesor
Ivor Marković, mag.ing.el., pred. Marković predavač
Branimir Markulin Grgić, dipl. ing., pred. Markulin Grgić predavač
Luka Marohnić, v. pred. Marohnić viši predavač
mr. sc. Krunoslav Martinčić, v. pred. Martinčić viši predavač
prof. dr. sc. Vladimir Mateljan Mateljan redoviti profesor u trajnom zvanju
Filip Mateša, pred. Mateša predavač
Marijan Matić, dipl. ing., pred. Matić predavač
prof. dr. sc. Dario Matika Matika redoviti profesor u trajnom zvanju
Boris Matjačić, pred. Matjačić predavač
dr. sc. Ljiljana Matuško Antonić, v. pred. Matuško Antonić viši predavač
dr. sc. Mladen Mauher, prof. v. š. Mauher profesor visoke škole u trajnom zvanju
dr. sc. Krešimir Meštrović, prof. v. š. Meštrović profesor visoke škole u trajnom zvanju
Zvonimir Meštrović, v. pred. Meštrović viši predavač
dr. sc. Boris Metikoš, v. pred. Metikoš viši predavač
dr. sc. Vlatko Mićković, pred. Mićković predavač
Sandra Mihalinac, pred. Mihalinac predavač
prof. Nives Mikelić Preradović Mikelić Preradović redoviti profesor
Marko Milanović, bacc. kin., v. pred. Milanović viši predavač
dr. sc. Zlatko Milanović, v. pred. Milanović viši predavač
Antonio Milde, struč. spec. ing. el. Milde asistent
mr. sc. Alan Miletić Miletić stručni suradnik
Marko Miletić, struč. spec. ing. el., pred. Miletić predavač
Katja Milković Milković asistent
Darko Miloknoja Miloknoja asistent
mr. sc. Ivan Mišković, pred. Mišković predavač
Ognjen Mitrović, struč. spec. ing. techn. inf., pred. Mitrović predavač
dr. sc. Vjeran Mlinarić, prof. v. š. Mlinarić profesor visoke škole
dr. sc. Sanja Morić, pred. Morić predavač
Karmen Mott Bingula, pred. Mott Bingula predavač
doc. dr. sc. Darko Možnik Možnik docent
mr. sc. Ivan Mrkonjić, v. pred. Mrkonjić viši predavač
Zdravko Muratti, pred. Muratti predavač
mr. sc. Ivan Mustapić Mustapić asistent
dr. sc. Dijana Nazor Čorda, pred. Nazor Čorda predavač
Tomislav Novak, mag. ing. inf. et comm. techn., pred. Novak predavač
dr. sc. Vedrana Novinc, pred. Novinc predavač
Marija Novosel Novosel asistent
Bojan Nožica, dipl. ing., v. pred. Nožica viši predavač
dr. sc. Mandi Orlić Bachler, v. pred. Orlić Bachler viši predavač
dr. sc. Krešimir Osman, pred. Osman predavač
Petar Osterman Osterman asistent
mr. sc. Lukša Padovan, pred. Padovan predavač
mr. sc. Damir Palavra Palavra asistent
dr. sc. Mario Panjičko, pred. Panjičko predavač
prof. dr. sc. Klaudio Pap Pap redoviti profesor u trajnom zvanju
Marko Pašalić Pašalić asistent
Maja Pauković, pred. Pauković predavač
Tomislav Pavić Pavić asistent
dr. sc. Krunoslav Pavković, pred. Pavković predavač
Tomislav Pavlic, v. pred. Pavlic viši predavač
Ivana Pavlić Pavlić asistent
Željko Pavlin, v. pred. Pavlin viši predavač
Dario Pavlović Pavlović asistent
dr. sc. Tomislav Pavlović, pred. Pavlović predavač
Ivan Pejak Pejak asistent
Kristina Perec, mag. oec., pred. Perec predavač
Valter Perinović, bac., pred. Perinović predavač
dr. sc. Lana Peternel, pred. Peternel predavač
Zvonimir Petković, pred. Petković predavač
dr. sc. Davor Petranović, v. pred. Petranović viši predavač
dr. sc. Mladen Petričec, prof. v. š. Petričec profesor visoke škole u trajnom zvanju
Martina Petrovečki Petrovečki asistent
Zorko Petruša, dipl. ing., pred. Petruša predavač
izv. prof. dr. sc. Ana Pilipović Pilipović izvanredni profesor
doc. dr. sc. Petar Piljek Piljek docent
dr. sc. Tomislav Plavšić, v. pred. Plavšić viši predavač
Silvio Plehati Plehati asistent
izv. prof. dr. sc. Dora Pokaz Pokaz izvanredni profesor
Alenka Poljičak, dipl. oec., v. pred. Poljičak viši predavač
Danijela Pongrac, pred. Pongrac predavač
Ida Popčević, pred. Popčević predavač
Vjera Pranjić Pranjić asistent
mr. sc. Branimir Preprotić, v. pred. Preprotić viši predavač
Damir Prodan-Abramović, dipl. ing., pred. Prodan-Abramović predavač
mr. sc. Milivoj Puzak, v. pred. Puzak viši predavač
doc. dr. sc. Goran Puž Puž docent
Miroslav Radaković, pred. Radaković predavač
Borna Radatović Radatović asistent
Dinka Radonić, akad.snim., pred. Radonić predavač
dr. sc. Aleksander Radovan, prof. v. š. Radovan profesor visoke škole
dr. sc. Ivan Rajković, v. pred. Rajković viši predavač
Marin Rak Rak asistent
Nives Rakamarić Rakamarić asistent
Hrvoje Rakić, dipl. ing. stroj., pred. Rakić predavač
Gordana Ratkajec, dipl. ing., pred. Ratkajec predavač
Tihomir Rengel, dipl. ing., pred. Rengel predavač
Ivana Retkovac Šešelja, mag. Retkovac Šešelja stručni suradnik
doc. dr. sc. Maja Rudolf Rudolf docent
Berislav Rupčić, pred. Rupčić predavač
Ratko Savi Savi stručni suradnik
Vida Senci, pred. Senci predavač
Marijo Seničić, dipl. ing. Seničić asistent
Šime Serdarević, pred. Serdarević predavač
Goran Sirovatka, pred. Sirovatka predavač
dr. sc. Mariela Sjekavica Klepo, pred. Sjekavica Klepo predavač
dr. sc. Srđan Skok, prof. v. š. Skok profesor visoke škole
dr. sc. Miroslav Slamić, prof. v. š. Slamić profesor visoke škole u trajnom zvanju
Sara Slamić Tarade Slamić Tarade asistent
izv. prof. dr. sc. Ninoslav Slavek Slavek izvanredni profesor
dr. sc. Mladen Sokele, v. pred. Sokele viši predavač
izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk Sruk izvanredni profesor
Ognjen Staničić, dipl. ing., v. pred. Staničić viši predavač
doc. dr. sc. Tomislav Staroveški Staroveški docent
dr. sc. Biljana Stojaković, prof. v. š. Stojaković profesor visoke škole
dr. sc. Aleksandar Stojanović, pred. Stojanović predavač
dr. sc. Ivan Stojanović Stojanović viši znanstveni suradnik
Željko Stojanović, dipl. ing., v. pred. Stojanović viši predavač
Tihana Strmečki, dipl. ing., pred. Strmečki predavač
Tomislav Svaguša, pred. Svaguša predavač
Nina Šantek, struč. spec. ing. aedif., pred. Šantek predavač
Diana Šaponja-Milutinović, pred. Šaponja-Milutinović predavač
Nina Šare Šare asistent
prof. dr. sc. Mladen Šercer Šercer redoviti profesor u trajnom zvanju
dr. sc. Alen Šimec, v. pred. Šimec viši predavač
Vladimir Šimović, pred. Šimović predavač
dr. sc. Miroslav Šimun, pred. Šimun predavač
Vjeran Šimunić, dipl. ing. Šimunić asistent
Željka Širanović Širanović asistent - predavač
dr. sc. Željko Širanović, prof. v. š. Širanović profesor visoke škole
doc. dr. sc. Mateja Šnajdar Musa Šnajdar Musa docent
Domagoj Šojat, pred. Šojat predavač
Natalija Špehar, v. pred. Špehar viši predavač
dr. sc. Ivana Špiranec, prof. v. š. Špiranec profesor visoke škole
Tomislav Špoljarić, dipl. ing., v. pred. Špoljarić viši predavač
mr. sc. Davor Šterc, v. pred. Šterc viši predavač
Zvonimir Štingl, pred. Štingl predavač
Ivan Šulekić Šulekić asistent
David Šušnjić Šušnjić asistent
Vedran Tadić, pred. Tadić predavač
dr. sc. Alberto Teković, prof. v. š. Teković profesor visoke škole
dr. sc. Lidija Tepeš Golubić, prof. v. š. Tepeš Golubić profesor visoke škole u trajnom zvanju
Tamara Tolnauer Ackermann, pred. Tolnauer Ackermann predavač
dr. sc. Branko Tomičić, v. pred. Tomičić viši predavač
Petar Tomljanović Tomljanović asistent
mr. sc. Veselko Tomljenović, v. pred. Tomljenović viši predavač
Davorka Topolčić, pred. Topolčić predavač
Ines Trbojević Košturjak Trbojević Košturjak asistent
Domagoj Tuličić Tuličić asistent - predavač
dr. sc. Maja Turčić, pred. Turčić predavač
Vedran Turkalj, pred. Turkalj predavač
dr. sc. Stjepan Tvorić, pred. Tvorić predavač
Vesna Uglješić, dipl. diz., pred. Uglješić predavač
mr. sc. Željko Uhlir, pred. Uhlir predavač
dr. sc. Igor Urbiha, prof. v. š. Urbiha profesor visoke škole u trajnom zvanju
Boris Uremović, dipl. ing., v. pred. Uremović viši predavač
Nataša Uzelac, pred. Uzelac predavač
dr. sc. Anđa Valent, v. pred. Valent viši predavač
Mladen Valentić Valentić asistent
Bruno Valić, struč. spec. ing. techn. inf., pred. Valić predavač
dr. sc. Predrag Valožić, prof. v. š. Valožić profesor visoke škole
Mihael Velički Velički asistent
doc. dr. sc. Tomislav Veliki Veliki docent
izv. prof. dr. sc. Zoran Veršić Veršić izvanredni profesor
Andrej Vitez Vitez asistent
Dino Vlahek Vlahek asistent
dr. sc. Tatjana Vlahović, prof. v. š. Vlahović profesor visoke škole
Ivica Vlašić, pred. Vlašić predavač
Sanela Vojnović Vojnović asistent
Ivan Volarić, struč. spec. ing. aedif., pred. Volarić predavač
Željana Vučina, pred. Vučina predavač
dr. sc. Ivan Vučković, pred. Vučković predavač
Goran Vujisić, pred. Vujisić predavač
Ivica Vuković, v. pred. Vuković viši predavač
Zoran Vulelija, prof., pred. Vulelija predavač
mr. sc. Donka Wurth, v. pred. Wurth viši predavač
mr. sc. Ante Zaninović, pred. Zaninović predavač
dr. sc. Vlasta Zanki, pred. Zanki predavač
dr. sc. Sonja Zentner Pilinsky, prof. v. š. Zentner Pilinsky profesor visoke škole
dr. sc. Sonja Zlatović, prof. v. š. Zlatović profesor visoke škole
Igor Znika Znika asistent
Tomislav Zrinski Zrinski asistent
izv. prof. dr. sc. Gregor Drago Zupančić Zupančić izvanredni profesor
Vatroslav Zuppa Bakša, pred. Zuppa Bakša predavač
mr. sc. Marinko Žagar, v. pred. Žagar viši predavač
Iva Ževrnja, pred. Ževrnja predavač
mr. sc. Dubravko Žigman, v. pred. Žigman viši predavač
prof. dr. sc. Vilko Žiljak Žiljak redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Jana Žiljak Gršić Žiljak Gršić izvanredni profesor

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta