Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Nacionalna arheologija ranog srednjeg vijeka

Kratica:
ARHP301
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić

doc. Jure Šućur

Izvođači:

doc. Jure Šućur (S)

doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić (P)

Opis predmeta:
Dalmatinsko-hrvatska kultura. Nekropole i značajke grobnog oblikovanja, novac u grobovima, tipologija nakita, oružja, keramike i ostalog kulturnog grobnog inventara. Sakralna arhitektura i njezine glavne značajke i usporedbe s arhitektonskim spomenicima toga vremena u drugim zemljama. Teorije o podrijetlu, morfološka zastupljenost, stilske karakteristike i rasprostranjenost. Problemi profane arhitekture, naselja i fortifikacija. Predromanička kamena plastika i skulptura (crkveni namještaj i arhitektonska dekoracija). Stilske osobine, teorije o podrijetlu i datiranju.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar