Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatska književna i kulturna baština Boke kotorske

Kratica:
HRP317
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Vanda Babić Galić

Izvođači:

prof. dr. sc. Vanda Babić Galić (P, S)

Opis predmeta:
Kolegij Hrvatska književna i kulturna baština Boke kotorske sastoji se od preglednog i analitičnog upoznavanja studenata s kulturnom, književnom, materijalnom, i duhovnom baštinom Boke kotorske. Osim povijesnog pregleda razvoja Boke kotorske, studenti će imati priliku učiti o umjetničkoj baštini Boke koja je bogata i raznovrsna. Kolegij će obrađivati hrvatsku književnost Boke kotorske predstavljajući pojedinačno zaslužne i renomirane pisce koji su svojim književnim opusom doprinijeli umjetničkoj i kulturnoj kvaliteti. Osim književnosti i književnika kolegij će studentima prestaviti značajne Bokelje koji su svojim djelovanjem i tendencijama unaprijedili kulturu i povijest Boke kotorske. Posebna pozornost bit će posvećena Bokeljskoj mornarici koja uspješno čuva tekovine tradicije hrvatskoga naroda i hrvatske kulture. Shodno nazivu Boke- Zaljev svetaca - kolegij će posvetiti pozornost i svetcima i blaženicima Boke kotorske. Cilj kolegija je studente upoznati s nedovoljno poznatim hrvatskim autohtonim dijelom na istočnoj jadranskoj obali te im prikazati jedan segment hrvatske književnosti koji je opstajao na hrvatskom jeziku izvan fizičkih granica današnje Republike Hrvatske.
Obavezna literatura:

1. Hrvatska književnost Boke kotorske do preporoda, (priredila Vanda Babić), Erasmus naklada, Zagreb, 1998. I. Banac, S. P. Novak, B. Sbutega, Stara književnost Boke, Zagreb, 1993.

Preporučena literatura:

2. V. Franić Tomić, S. P. Novak, Književnost ranog novovjekovlja u Boki kotorskoj, hrestomatija za studente, Zagreb, 2015. V. Babić, Razgovor Duhovni Vicka Zmajevića, Zadar, 2005. Hrvatski bibliografski leksikon, sv. 1, 1983. Hrvatski bibliografski leksikon, sv. 2, 1989. Hrvatski latinisti, Pet stoljeća hrvatske književnosti, knj. 2, Zagreb, 1969. S. P. Novak, Povijest hrvatske književnosti, Zagreb, 2003. V. Babić, Bokeljska muka, Split, 2008. Hrvati i Boka kotorska, Zbornik Pomorskog muzeja, Orebić, 2003

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar