Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Povijest helenizma

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Zrinka Serventi

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Zrinka Serventi (P, S)

Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznati studente o tijeku helenističke povijesti, značajkama antičkih društava i o njihovu civilizacijskom prinosu, o specifičnoj izvornoj građi i načinu rada na njoj te o razvitku historiografije u klasičnoj starini.
Ishodi učenja:

1. Definirati povijesne procese svojstvene helenističkom razdoblju

2. Zapamtiti temeljne podatke iz antičke povijesti

3. Ispričati jasno i koncizno osnovni tijek povijesnih zbivanja od 4. do kraja 1. st. pr. Kr. na prostoru Mediterana

4. Objasniti uzročno-posljedične veze između povijesnih događaja i povijesnih procesa na prostoru koji je obuhvaćala država Aleksandra Makedonskog

5. Interpretirati povijesne izvore važne za povijest države Aleksandra Makedonskog i njegovih nasljednika

6. Prepoznati ulogu helenističkog razdoblja u europskoj (a time i svjetskoj) starovjekovnoj povijesti

7. Prepoznavati važnosti helenističke kulturne baštine za nastanak europske i svjetske kulture

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar