Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

JTB102 Talijanski jezik II

Kratica:
JTB102
Opterećenje:
15(A) + 15(P)
Nositelji:

doc. Nikolina Gunjević Kosanović

Sanja Paša Maračić

Izvođači:

doc. Nikolina Gunjević Kosanović (P)

Sanja Paša Maračić (A)

Legenda

  • P - Predavanja
  • A - Auditorne vježbe