Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u geografiju

Kratica:
GED101
Opterećenje:
45(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Ante Blaće

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Ante Blaće (P)

Opis predmeta:
UVJETI ZA UPIS PREDMETA I ULAZNE KOMPETENCIJE POTREBNE ZA PREDMET: nema uvjeta SADRŽAJ KOLEGIJA: PREDAVANJA: 1. Uvod u kolegij. Zadaci i obveze studenata 2. Geografija kao znanstvena disciplina 3. Pojava i razvoj geografske misli u antici 4. Razvoj geografske misli u srednjem vijeku. 5. Razvoj geografske misli tijekom i nakon velikih geografskih otkrića do 17. st. 6. Razvoj geografske misli u 17. i 18. st. 7. Institucionalizacija geografije u 19. st., djelovanje Alexandra von Humboldta i Carla Rittera. 8. Njemačka geografska škola do Drugog svjetskog rata 9. Njemačka geografska škola nakon Drugog svjetskog rata 10. Francuska geografska škola. 11. Britanska geografska škola 12. Američka geografska škola 13. Ruska geografska škola 14. Razvoj geografije u ostalim zemljama. 15. Razvoj geografije u Hrvatskoj od početaka do institucionalizacije. 16. Razvoj geografije u Hrvatskoj od institucionalizacije do 1945. 17. Razvoj geografije u Hrvatskoj od 1945. do 1994. 18. Razvoj geografije u Hrvatskoj od 1994. do danas 19. Metodološki sustav geografije, dihotomije u geografiji, struktura i razvoj opće geografije 20. Metodološki sustav geografije, fizička geografija I 21. Metodološki sustav geografije, fizička geografija II 22. Metodološki sustav geografije, društvena geografija I 23. Metodološki sustav geografije, društvena geografija II 24. Metodološki sustav geografije, ekonomska geografija I 25. Metodološki sustav geografije, ekonomska geografija II 26. Metodološki sustav geografije, regionalna geografija 27. Regionalnogeografske škole 28. Uvod u metodologiju znanstvenog istraživanja 29. Metodologija geografije I 30. Metodologija geografije II 31. Geografski koncept regije 32. Tipovi regija 33. Pojam i kriteriji regionalizacije 34. Fizionomska i uvjetno-homogena regionalizacija Hrvatske 35. Funkcionalna i nodalno-funkcionalna regionalizacija Hrvatske 36. Ostali tipovi regionalizacija 37. Regija, regionalizacija i upravno-teritorijalna organizacija prostora 38. Razvoj upravno-teritorijalnog ustroja Hrvatske do 20. st. 39. Mijene upravno-teritorijalnog ustroja Hrvatske tijekom 20. st. 40. NUTS regije 41. NUTS regije na primjeru Hrvatske 42. Regionalizam, pojam i primjeri 43. Regije jezgre 44. Transgranične, prekogranične regije 45. Zaključna razmatranja

Legenda

  • P - Predavanja