Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u znanstveno-istraživački rad

Kratica:
GED105
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Vera Graovac Matassi

Tome Marelić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Vera Graovac Matassi (P)

Tome Marelić (P)

Opis predmeta:
Upoznati studente s osnovama znanstveno-istraživačkog rada, osposobiti ih za istraživanje na određenu temu primjenjujući znanstveno-istraživački i kritički pristup te za pisanje seminarskih radova. Upoznavanje sa sadržajem predmeta, oblicima nastave i provjere znanja Vrste znanstvenih i stručnih djela Sastavni dijelovi znanstvenog i stručnog rada Tehničko uređenje teksta Osnove akademskoga pismenog izražavanja Izvori podataka Bibliografske baze podataka Definiranje objekta i cilja istraživanja Definiranje znanstveno-istraživačkih metoda Kritička analiza prethodnih istraživanja Citiranje bibliografskih referenci Analiza i relevantnost podataka Tablični i grafički prikaz analiziranih podataka Korištenje i interpretacija kartografskih prikaza Posjet Znanstvenoj knjižnici Zadar-stručno predavanje o pretraživanju bibliografskih baza podataka
Obavezna literatura:

1. Simonić, A. (2001.): Znanost-najveća avantura i izazov ljudskog roda, Vitagraf, Rijeka. Key Methods in Geography, ured. N. J. Clifford i G. Valentine, Sage Publications, London, 2003. Zelenika, R. (2000.): Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Ekonomski fakultet Rijeka, Rijeka. Montello, D. R., Sutton, P. C. (2006.): An Introduction to Scientific Research Methods in Geography, Sage Publications, Thousand Oaks-London-New Delhi.

Ishodi učenja:

1. Prikupiti statističke i prostorne podatke

2. Analizirati statističke i prostorne podatke

3. Koristiti bibliografske baze

4. Identificirati relevantne bibliografske izvore

5. Primijeniti metode znanstveno-istraživačkog rada

6. Analizirati sastavne dijelove znanstvenog i stručnog rada

7. Izraditi tablice i grafičke prikaze na temelju prikupljenih i analiziranih podataka

8. Definirati objekt, ciljeve i metode znanstvenog i stručnog rada

Legenda

  • P - Predavanja