Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove grčkog jezika I

Kratica:
LAT103
Opterećenje:
15(A) + 15(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Linda Mijić

Izvođači:

doc. dr. sc. Linda Mijić (A, P)

Opis predmeta:
U sklopu predmeta obrađuju se sljedeće cjeline: grčka fonologija i naglasci, morfologija imena koja uključuje deklinaciju imenica i pridjeva te morfologija glagola koja uključuje tvorbu i konjugaciju oblika prezentske osnove. Cilj je predmeta ovladati pravilima o čitanju i naglašavanju grčkih riječi, upoznati se s osnovama morfologije imena (deklinirati imenice i pridjeve I., II. i III. deklinacije) te analizirati jednostavnije grčke rečenice i prevesti ih na hrvatski jezik.
Obavezna literatura:

1. Sabadoš - Sironić - Zmajlović, Grčka vježbenica, Zagreb: Školska knjiga (bilo koje izdanje) Z. Dukat, Gramatika grčkoga jezika, Zagreb: Školska knjiga (bilo koje izdanje)

Legenda

  • P - Predavanja
  • A - Auditorne vježbe