Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Agrarna i ruralna geografija

Kratica:
GED214
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Anica Čuka

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Anica Čuka (P)

Opis predmeta:
Studenti će se upoznati s podrijetlom, razvojem i širenjem poljoprivredne proizvodnje tijekom povijesti, od neolitika do danas. Ujedno će steči znanja o razlikama između pojedinih tipova poljoprivredne proizvodnje u ovisnosti o prirodno geografskim čimbenicima, kao i o društveno političkim sistemima. Upoznati će se s teorijama lokacije proizvodnje, značenju poljoprivrede danas, problemima gladi i pothranjenosti u svijetu , kao i o Zelenoj revoluciji. Na predavanjima će se upoznati s međuovisnošću ekonomskih, socijalnih i okolišnih čimbenika na razvoj ruralnog prostora i njegovu transformaciju. Pozornost će se usmjeriti i na tipove ruralnih naselja, neoliberalni utjecaj na ruralne krajeve, te odnose ruralno urbane odnose u svijetu i posebno u Hrvatskoj.
Ishodi učenja:

1. Objasniti značenje agrarne i ruralne geografije u geografskoj znanosti

2. Analizirati prostorno kretanje biljnih i životinjskih svojti i njihov današnji raspored

3. Razlikovati i usporediti čimbenike koji su utjecali na razvoj poljoprivredne proizvodnje

4. Odrediti i analizirati strukturu, značenje i prostorni raspored poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i šumarstva

5. Kategorizirati i povezati klimatsko vegetacijske zone i specifične tipove poljoprivredne proizvodnje

6. Usporediti poljoprivrednu proizvodnju u EU i RH

7. Analizirati i objasniti socijalne strukture u ruralnom prostoru

Legenda

  • P - Predavanja