Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Etnoglazbeni praktikum 1

Kratica:
EA306
Opterećenje:
30(A)
Izvođači:

doc. dr. sc. Katica Burić Ćenan (A)

Opis predmeta:
Kolegij Etnoglazbeni praktikum svojevrsni je poligon za kreativni izričaj studenata koji imaju interes, senzibilitet ili radoznalost spram tradicijske glazbe općenito. Pošto se u programu Odjela već nudi kolegij Etnomuzikologija u kojemu studenti imaju priliku teorijski upoznati svu raznovrsnost i bogatstvo tradicijske i folklorne glazbe, na Etnoglazbenom praktikumu studenti mogu iskustveno naučiti različite izričaje u vokalnoj i instrumentalnoj glazbi hrvatske tradicijske glazbe, pri čemu će naglasak ipak biti na glazbi šire dalmatinske provenijencije (klapsko pjevanje, dalmatinska gradska pjesma, ojkanje i dr.). U odabiru glazbenoga repertoara sudjelovati će i sami studenti. Dakle, vodit će se računa o njihovim preferencijama, glazbenim (vokalnim i instrumentalnim) mogućnostima kao i kreativnim potencijalima. Naime, osim timskog rada (skupnoga muziciranja i zajedničkoga stvaranja aranžmana), studenti će imati priliku samostalno prezentirati svoje glazbene potencijale u smislu pjevanja, sviranja, stvaranja aranžmana ili potpuno autorskih uradaka. Osim dodira s hrvatskom tradicijskom glazbom, studenti će imati priliku izraziti se i kroz svu raznolikost tzv. 'zabavne' glazbe različitih provenijencija (rock, pop, jazz...), bilo da se radi o uporabi različitog instrumentarija, načina pjevanja ili stvaranja aranžmana.

Legenda

  • A - Auditorne vježbe