Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Slavenska filologija

Šifra:
182763
Kratica:
HRP229
Visoko učilište:
Sveučilište u Zadru
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Josip Miletić

doc. dr. sc. Ivana Petešić Šušak

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Josip Miletić (P)

doc. dr. sc. Ivana Petešić Šušak (S)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar