Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatska frazeologija

Šifra:
182770
Kratica:
HRP326
Visoko učilište:
Sveučilište u Zadru
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Marijana Bašić

doc. dr. sc. Vice Šunjić

Izvođači:

doc. dr. sc. Vice Šunjić (S)

doc. dr. sc. Marijana Bašić (P)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar