Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Glagoljska epigrafika

Kratica:
HRP122
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Gordana Čupković

Izvođači:

prof. dr. sc. Gordana Čupković (P, S)

Opis predmeta:
Slavenska pisma u kontekstu ćirilometodskog izvorišta srednjovjekovne kulture. Podrijetlo glagoljice i slijed razvojnih oblika. Razine grafetičkog opisa. Tropismenost i trojezičnost hrvatskoga srednjovjekovlja. Starohrvatski i staroslavenski, interferencija i funkcionalna raslojenost. Središta glagoljaške pismenosti. Granična područja glagoljice i ćirilice. Zbirke natpisa i proučavatelji. Pregled srednjovjekovnih glagoljskih i ćirilskih natpisa. Pregled glagoljskih natpisa u novovjekovlju. Žanrovske odrednice i estetizacija. Kompozicijski obrasci, struktura i sintaksa natpisa. Ortografske i fonološke osobitosti natpisa. Antroponimi i toponimi.
Ishodi učenja:

1. Stjecanje znanja o problematici pisma i jezika srednjovjekovnih glagoljičnih tekstova te o širem kontekstu njihova nastanka.

2. Stjecanje znanja o metodama analize natpisne građe.

3. Samostalno čitanje glagoljičnoga teksta (koje uključuje transliteraciju i restituciju).

4. Osposobljavanje za obavljanje paleografske analize i za datiranje natpisa.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar