Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom

Opterećenje:
30(A) + 15(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Josip Ćirić

Izvođači:

doc. dr. sc. Katica Burić Ćenan (A)

izv. prof. dr. sc. Josip Ćirić (P)

Legenda

  • P - Predavanja
  • A - Auditorne vježbe