Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Etnojezična istraživanja

Šifra:
226255
Kratica:
EAP604
Visoko učilište:
Sveučilište u Zadru
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
15(P) + 30(S)
Nositelji:

prof. Dunja Brozović Rončević

Nataša Šprljan

Izvođači:

prof. Dunja Brozović Rončević (P)

Nataša Šprljan (S)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar