Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

JŠB102 Španjolski jezik II

Kratica:
JŠB102
Opterećenje:
15(A) + 15(P)
Nositelji:

Matea Duka

Izvođači:

Matea Duka (A, P)

Legenda

  • P - Predavanja
  • A - Auditorne vježbe