Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

JŠB101 Španjolski jezik I (g 1,2,3)

Kratica:
JŠB101
Opterećenje:
15(A) + 15(P)
Nositelji:

Matea Duka

Izvođači:

Matea Duka (A, P)

Opis predmeta:
Španjolski jezik za početnike, prvi semestar studija, razina A1. Uvjet za upis: da student nije prije učio španjolski.

Legenda

  • P - Predavanja
  • A - Auditorne vježbe