Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Prirodoslovlje

Šifra:
34783
Kratica:
PRI-3US
Visoko učilište:
Učiteljski fakultet
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. Boštjan Surina

Izvođači:

izv. prof. Boštjan Surina (P, S)

Opis predmeta:
PREDUVJET UPISA PREDMETA Nema preduvjeta PREDVIĐENI ISHODI UČENJA Ishodi učenja znanja i vještina nakon položenog kolegija Prirodoslovlje moraju rezultirati time da: Opće kompetencije: - se stečena znanja i vještine mogu primjenjivati u praksi - se tijekom učenja i savladavanja ovog kolegija shvati nužnost primjene stečenog znanja - se savladano i naučeno znanje pokuša prezentirati dalje kao nužno i normalno znanje koje zadire u svakodnevnicu života svakog pojedinca i društva u cjelini - se prirodne zakonitosti nametnu kao standardi učenja i življenja Specifične kompetencije: - svaki budući nastavnik razredne nastave bude osposobljen svojim znanjem i vještinama naučiti učenike u najmlađim uzrastima znanjima o životu - posebno će se osposobiti znanjima i vještinama i mogućnostima da se praktično predoče određene zakonitosti vezane za život - znanja koja će se steći u praktikumu, a posebno u terenskoj nastavi omogućiti će svim budućim nastavnicima razredne nastave da iste mogu prezentirati na terenu i u prirodi - određena specifična znanja iz kolegija moći će se primjenjivati i dalje tijekom studija, a posebno nakon diplomiranja i u relacijama s drugim stečenim znanjima i vještinama iz jednostavnog razloga jer su znanja iz kolegija Prirodoslovlje vezana za život. OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA Kolegij je osmišljen tako da objedinjava suvremena znanja iz prirode (biologije, kemije pa i fizike - stoga: prirodoslovlje) u korelaciji s društvenim znanjima i životom. Stoga se uči o evoluciji (živog i neživog), biogenim elementima i vodi, građi živih bića - biljaka i životinja te čovjeka, stanici kao osnovnoj jedinici života, posebno građi i funkciji eukariotskih stanica, tkiva, organa, organskih sustava i organizama poput sustava organa za snabdijevanje, preradu i pročišćivanje te kontrolu organizama, načinima kako se organizmi brane i kako čovjek čuva svoje zdravlje, kako se stvara, čuva i troši energija, kako se odnosi prema ekološkim standardima i očuvanju prirode i kako po istim zakonitostima utječe na prirodu koja nas okružuje.
Obavezna literatura:

1. 1. J. Brooks: Počeci života, Zagreb, 1987. 2. F. Constantini: Učim na pokusima, Zagreb, 1971. 3. Matas-Mimančić-Šobot: Zaštita okoline danas za sutra, Zagreb, 1989.

Preporučena literatura:

2. 1. De Zan: Zbirka pribora za praktične radove i demonstracijske pokuse u nastavi prirode i društva za 3. i 4. razred, Zagreb, 1989. 2. Kapović, M. i sur.: Biologija i medicinska genetika. Sažeci vježbi i seminara za studente medicine i stomatologije. Izd. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 1999.

Legenda

  • P - predavanja
  • S - seminar