Skoči na glavni sadržaj

Učiteljski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Popis predmeta

Naziv Šifra
Glazbeni praktikum I 22025
Kineziološka kultura II 22026
Kineziološka kultura III 25863
Filozofija odgoja 31374
Razvojna psihologija 31375
Glazbeno pismo 31377
Engleski jezik 31378
Hrvatski jezik I 31379
Kineziološka kultura I 31381
Sociologija 31389
Informatika 31391
Glazbeni praktikum I 31394
Kineziološka kultura II 31396
Metodika hrvatskog jezika I 34757
Školska praksa III 34764
Glazbeni praktikum II 34785
Didaktika 34779
Likovna kultura 34780
Matematika I 34781
Povijest 34782
Prirodoslovlje 34783
Računalo u razrednoj nastavi 34784
Kineziološka kultura III 34786
Matematika II 34788
Kineziologija 34789
Glazbena kultura 34790
Glazbeni praktikum III 34791
Kineziološka kultura IV 34792
Trening socijalnih vještina 35993
Zdravstveni odgoj 71006
Dječja književnost s medijskom kulturom 71007
Likovna metodika u integriranom kurikulumu I 71008
Trening socijalnih vještina 71015
Pedagogija održivog razvoja 71020
Glazbena metodika u integriranom kurikulumu I 71021
Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu I 71022
Likovna metodika u integriranom kurikulumu II 71023
Istraživačko-spoznajni integrirani kurikulum I 71024
Razvoj suradničkih i istraživačkih kompetencija 71025
Kineziološka kultura IV 71045
Glazbeni praktikum II 71046
Metodika likovne kulture I 45791
Dječja književnost 45803
Obiteljska pedagogija 45805
Školska praksa I 45809
Kineziološka metodika I 45810
Metodika glazbene kulture I 45811
Metodika hrvatskog jezika II 45812
Metodika likovne kulture II 45813
Glazbeni praktikum V 45814
Školska praksa II 45815
Engleski jezik I 45816
Psihologija obrazovanja 45817
Engleski jezik II 45946
Odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo 46309
Anglosaksonski svijet 46359
Metodika matematike I 57890
Metodika prirode i društva I 57891
Kineziološka metodika II 57892
Metodika glazbene kulture II 57893
Metodika hrvatskog jezika III 57894
Folklorna glazba 57926
Metodika prirode i društva II 58011
Metodika matematike II 58010
Kineziološka metodika III 58012
Metodologija istraživanja u odgoju I 58014
Školska praksa IV 58015
Metodika matematike III 58319
Metodika prirode i društva III 58320
Medijska kultura 58321
Metodologija istraživanja u odgoju II 58322
Odgoj za ljudska prava 58323
Lektira u razrednoj nastavi 58327
Nasilje nad i među djecom 58389
Integrirane jezične vještine u engleskom jeziku 59126
Hrvatski jezik II 59163
Kineziološka kultura I 59437
Pedagogija cjeloživotnog obrazovanja 59461
Kultura govorenja i pisanja 62258
Informatička pismenost 62259
Sociologija 62261
Opća pedagogija 62262
Razvojna psihologija 62263
Psihologija ranog učenja i poučavanja 62265
Kineziologija 62266
Glazbena umjetnost 62267
Likovna kultura 62268
Lutkarstvo 62269
Struktura i oblik glazbe u dječjoj percepciji 62270
Engleski jezik u predškolskom odgoju 62271
Povijest djetinjstva 62273
Računalo u predškolskom odgoju 62274
Nova paradigma ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja 62334
Sociologija obitelji 62335
Profesionalne kompetencije odgajatelja 62336
Savjetovanje 62339
Osnaživanje roditelja djece s posebnim potrebama 62340
Vrjednovanje i samovrjednovanje 62364
Metodologija kvalitativnih istraživanja 62365
Metodologija kvantitativnih istraživanja 62366
Primijenjena statistika 62367
Metodologija izrade stručnog i znanstvenog rada 62373
Akcijska istraživanja 62374
Metodologija pedagogijskih istraživanja 82442
Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu II 82444
Glazbena metodika u integriranom kurikulumu II 82445
Istraživačko-spoznajni integrirani kurikulum II 82446
Jezično-komunikacijski integrirani kurikulum I 82447
Glazbeni praktikum III 82448
Refleksivna praksa 82449
Pedagogija cjeloživotnog obrazovanja 82451
Folklorna glazba 82453
Obiteljska pedagogija 82456
Integrirani kurikulum ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja 82457
Jezično-komunikacijski integrirani kurikulum II 82458
Iskustveno učenje 82460
Sociologija djetinjstva 82461
ZAVRŠNI RAD 82464
Neuropsihološke osnove ranog učenja 82465
Sukonstrukcija kurikuluma u ranom odgoju i obrazovanju 82466
Sukonstrukcija kurikuluma u predškolskom odgoju i obrazovanju 82467
Sportski programi 82468
Umjetnički programi 82469
Vođenje i upravljanje 82472
Kultura vrtića 82473
Orijentacijski praktikum 84829
Opća pedagogija 91870
Inkluzivni odgoj i obrazovanje 91871
Geometrijske konstrukcije uz geogebru 91876
Glazbeni praktikum IV 91879
Pedagogija održivog razvoja 91885
Izvannastavne glazbene aktivnosti 91886
Dječja književnost na engleskom jeziku 91887
Didaktička dokimologija 91889
Izvannastavne prirodoslovno-matematičke aktivnosti 91890
DIPLOMSKI RAD 91897
Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja 91963
Inkluzivni odgoj i obrazovanje 91964
Matematika u vrtiću 91965
Konstrukcija i evaluacija mjernih instrumenata 91966
DIPLOMSKI RAD 91967
Organizacija i analiza podataka 160132
Pjevački zbor 171364
Alternativni programi 171369
Engleski jezik za akademske svrhe 171370
Pjevački zbor 171371
Diskretna matematika 171374
Individualne razlike u učenju stranog jezika 171376
Istraživačka nastava prirode i društva 171378
Professional Communication and Counseling Skills in Education 216343
Psihologija dobrobiti djece / The Psychology of Child Well-being 230250
Poticajno okruženje za poučavanje i učenje 241535
Biblioterapija u inkluziji 241537
Izvannastavne aktivnosti u školskom kurikulumu 241554
Hrvatski dječji film 241563
Biblioterapija u inkluziji 241567
Komunikacija između vrtića, obitelji i zajednice 241569
Obogaćivanje nastave Matematike 242733
PROMEHS kurikul za mentalno zdravlje u odgoju i obrazovanju 253136
Mentalno zdravlje, dobrobit i profesionalni razvoj odgajatelja i učitelja 255195
Mentalno zdravlje i dobrobit djece u odgojno-obrazovnom kontekstu 255196
Bazični sportovi 263020

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta