Skoči na glavni sadržaj

Kineziološki fakultet, Sveučilište u Splitu

Popis nastavnika i suradnika

Ime i prezime prezime Zvanje
doc. dr. sc. Anna Alajbeg Alajbeg docent
Josip Andabak, mag.cin. Andabak asistent
prof. dr. sc. Josip Babin Babin redoviti profesor
prof. dr. sc. Arnold Baca Baca redoviti profesor
Damir Bavčević, mag.cin. Bavčević asistent
Ivana Bavčević, pred. Bavčević predavač
prof. dr. sc. Tonči Bavčević Bavčević redoviti profesor
Dino Belošević, pred. Belošević predavač
dr. sc. Tea Bešlija, pred. Bešlija predavač
Daria Bilić, struč. spec. cin., pred. Bilić predavač
dr. sc. Luka Bjelanović, pred. Bjelanović predavač
Edo Blažević, prof., pred. Blažević predavač
Jasminka Blažević, dipl. kinez., v. pred. Blažević viši predavač
doc. dr. sc. Mateo Blažević Blažević docent
Dragan Crnov, struč. spec. cin., pred. Crnov predavač
Željka Čagalj, pred. Čagalj predavač
izv. prof. dr. sc. Marijana Čavala Čavala izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Dražen Čular Čular izvanredni profesor
prof. dr. sc. Francisco de la Fuente de la Fuente redoviti profesor
prof. dr. sc. Sunčica Delaš-Kalinski Delaš-Kalinski redoviti profesor
Gordan Drašinac, pred. Drašinac predavač
izv. prof. Zoran Đokić Đokić izvanredni profesor
Nikša Đurović, prof., pred. Đurović predavač
doc. dr. sc. Josefina Đuzel Đuzel docent
prof. dr. sc. Marko Erceg Erceg redoviti profesor
Tina Erceg, mag. cin., pred. Erceg predavač
dr. sc. Irene Renate Faber, pred. Faber predavač
doc. dr. sc. Fredi Fiorentini Fiorentini docent
doc. dr. sc. Nikola Foretić Foretić docent
izv. prof. dr. sc. Goran Gabrilo Gabrilo izvanredni profesor
Vedrana Grčić, mag.cin., pred. Grčić predavač
prof. dr. sc. Zoran Grgantov Grgantov redoviti profesor u trajnom zvanju
Aleš Gros, pred. Gros predavač
Tea Gutović, pred. Gutović predavač
doc. dr. sc. Mladen Hraste Hraste docent
Bruno Hrvatin, prof., pred. Hrvatin predavač
doc. dr. sc. Damir Hudetz Hudetz docent
prof. Tsung-Min Hung Hung redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Vladimir Ivančev Ivančev izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Igor Jelaska Jelaska izvanredni profesor
prof. dr. sc. Mario Jeličić Jeličić redoviti profesor
Aleksandar Jocić, pred. Jocić predavač
dr. sc. Hrvoje Kačer, pred. Kačer predavač
Maja Kalauz, mag.cin. Kalauz asistent
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Karninčić Karninčić izvanredni profesor
Lidija Katalinić Špoljarić, pred. Katalinić Špoljarić predavač
prof. dr. sc. Ratko Katić Katić redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Ana Kezić Kezić izvanredni profesor
Radmila Kitanović Krstić, prof., pred. Kitanović Krstić predavač
dr. sc. Zlatko Kljajić, pred. Kljajić predavač
Krešimir Kolić, dr. med. Kolić asistent
prof. Miran Kondrič Kondrič redoviti profesor
dr. sc. Dean Kontić, pred. Kontić predavač
Arsen Košta Alujević, pred. Košta Alujević predavač
Neven Kovačević, pred. Kovačević predavač
izv. prof. Sonja Kovačević Kovačević izvanredni profesor
doc. dr. sc. Sonja Kovačević Kovačević docent
Katija Kovačić, mag.oec., v. pred. Kovačić viši predavač
Marino Krespi, pred. Krespi predavač
Ante Krolo, pred. Krolo predavač
Ivana Krstić, prof., pred. Krstić predavač
prof. dr. sc. Saša Krstulović Krstulović redoviti profesor u trajnom zvanju
Lucijana Krželj, dr. med., pred. Krželj predavač
Hrvoje Kujundžić, mag. cin., pred. Kujundžić predavač
doc. dr. sc. Danijela Kuna Kuna docent
dr. sc. Goran Kuvačić Kuvačić poslijedoktorand - predavač
Biljana Kuzmanić, pred. Kuzmanić predavač
Ina Lalić, mag.cin. Lalić asistent
Martin Matthias Lames, pred. Lames predavač
Snježana Ložić, pred. Ložić predavač
Iva Macan, mag. cin., pred. Macan predavač
izv. prof. Ivan Malagoli Lanzoni Malagoli Lanzoni izvanredni profesor
prof. dr. sc. Boris Maleš Maleš redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Nevenka Maras Maras docent
doc. dr. sc. Mladen Marinović Marinović docent
prof. Guillaume Charles Martinent Martinent redoviti profesor
doc. dr. sc. Eli Marušić Marušić docent
Marko Mastelić, mag.cin. Mastelić asistent
Stevo Mentus, prof. Mentus asistent
Goran Mijaljica, dr. med., v. pred. Mijaljica viši predavač
Sanja Milat, pred. Milat predavač
doc. Boris Milavić Milavić docent
izv. prof. dr. sc. Alen Miletić Miletić izvanredni profesor
prof. dr. sc. Đurđica Miletić Miletić redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Mirjana Milić Milić izvanredni profesor
Melis Mladineo Brničević, prof., pred. Mladineo Brničević predavač
izv. prof. Goran Munivrana Munivrana izvanredni profesor
Ante Nazor, pred. Nazor predavač
Karla Nazor, mag.cin. Nazor asistent
doc. dr. sc. Zoran Nikolovski Nikolovski docent
izv. prof. dr. sc. Gabriela Ochiana Ochiana izvanredni profesor
izv. prof. Nicolae Ochiana Ochiana izvanredni profesor
Dragana Olujić, dipl.inž., pred. Olujić predavač
prof. dr. sc. Ljerka Ostojić Ostojić redoviti profesor
prof. dr. sc. Jelena Paušić Paušić redoviti profesor
dr. sc. Renata Pavić, pred. Pavić predavač
doc. dr. sc. Ana Penjak Penjak docent
Ivan Perasović, mag.cin., pred. Perasović predavač
izv. prof. dr. sc. Mia Perić Perić izvanredni profesor
Duje Petričević, pred. Petričević predavač
dr. sc. Luka Pezelj, pred. Pezelj predavač
doc. dr. sc. Maja Pilić Pilić docent
dr. sc. Dinko Pivalica, pred. Pivalica predavač
doc. Samuel Andrew Pullinger Pullinger docent
Denis Puljiz, pred. Puljiz predavač
dr. sc. Ante Rađa Rađa poslijedoktorand - predavač
prof. dr. sc. Nikola Rausavljević Rausavljević redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Jelena Rodek Rodek docent
izv. prof. dr. sc. Stjepan Rodek Rodek izvanredni profesor
prof. dr. sc. Nenad Rogulj Rogulj redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. Tine Sattler, dr. sc. Sattler docent
prof. dr. sc. Damir Sekulić Sekulić redoviti profesor u trajnom zvanju
Petra Sinovčić, pred. Sinovčić predavač
Zrinka Smoje, pred. Smoje predavač
izv. prof. dr. sc. Miodrag Spasić Spasić izvanredni profesor
prof. dr. sc. Billy Jurgen Sperlich Sperlich redoviti profesor
prof. dr. sc. Ljerka Srhoj Srhoj redoviti profesor
prof. dr. sc. Vatromir Srhoj Srhoj redoviti profesor
dr. sc. Ivica Stipić, pred. Stipić predavač
doc. Dorica Šajber, dr. sc. Šajber docent
Dino Šourek, dipl. kinez., pred. Šourek predavač
Marijan - Frane Tomašić, mag.cin., pred. Tomašić predavač
izv. prof. dr. sc. Mario Tomljanović Tomljanović izvanredni profesor
prof. dr. sc. Slavko Trninić Trninić redoviti profesor
doc. dr. sc. Ognjen Uljević Uljević docent
doc. dr. sc. Šime Veršić Veršić docent
Josip Vrdoljak, mag.cin., pred. Vrdoljak predavač
prof. dr. sc. Nebojša Zagorac Zagorac redoviti profesor
doc. dr. sc. Petra Zaletel Zaletel docent
prof. dr. sc. Nataša Zenić - Sekulić Zenić - Sekulić redoviti profesor u trajnom zvanju
dr. sc. Damir Zubac Zubac asistent - predavač
prof. dr. sc. Frane Žuvela Žuvela redoviti profesor

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta