Skoči na glavni sadržaj

Fakultet za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Popis nastavnika i suradnika

Ime i prezime prezime Zvanje
doc. dr. sc. Martina Ašenbrener-Katić Ašenbrener-Katić docent
dr. sc. Sara Ban Ban poslijedoktorand - predavač
doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin Ban Kirigin docent
Martina Bažon Bažon asistent
Ines Begić, mag. educ. philol. angl. et mag. paed. Begić asistent
Slobodan Beliga, mag. inf. Beliga viši asistent
Petra Berlot Berlot asistent
Katja Borovac Borovac asistent
dr. sc. Sanja Bradić Bradić poslijedoktorand
doc. dr. sc. Sanda Bujačić Babić Bujačić Babić docent
izv. prof. dr. sc. Marijana Butorac Butorac izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Bojan Crnković Crnković izvanredni profesor
prof. dr. sc. Dean Crnković Crnković redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Davor Dragičević Dragičević izvanredni profesor
doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović Dumičić Danilović docent
dr. sc. Ana Grbac Grbac poslijedoktorand - predavač
izv. prof. dr. sc. Neven Grbac Grbac izvanredni profesor
dr. sc. Daniel Robert Hawtin Hawtin poslijedoktorand - predavač
prof. dr. sc. Nataša Hoić - Božić Hoić - Božić redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab Holenko Dlab docent
doc. dr. sc. Danijela Jakšić Jakšić docent
doc. dr. sc. Ana Jurasić Jurasić docent
dr. sc. Nevena Jurčević Peček Jurčević Peček viši asistent - predavač
izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić Jurdana-Šepić izvanredni profesor
prof. dr. sc. Vesna Kovač Kovač redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Danijel Krizmanić Krizmanić izvanredni profesor
doc. dr. sc. Marija Maksimović Maksimović docent
dr. sc. Tamara Martinac-Dorčić Martinac-Dorčić asistent - predavač
izv. prof. dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić Martinčić-Ipšić izvanredni profesor
prof. dr. sc. Maja Matetić Matetić redoviti profesor
prof. dr. sc. Ana Meštrović Meštrović redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković Mikulić Crnković izvanredni profesor
doc. dr. sc. Vedran Miletić Miletić docent
doc. dr. sc. Borana Morić Mohorovičić Morić Mohorovičić docent
doc. dr. sc. Nina Mostarac Mostarac docent
Matteo Mravić, mag. math. Mravić poslijedoktorand
Bojan Ostić, mag. educ. math. et inf. Ostić asistent
doc. dr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić Pahljina-Reinić docent
prof. dr. sc. Patrizia Poščić Poščić redoviti profesor
mr. sc. Ines Radošević Medvidović, v. pred. Radošević Medvidović viši predavač
dr. sc. Barbara Rončević Zubković Rončević Zubković povjera predavanja
prof. dr. sc. Sanja Rukavina Rukavina redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Ivana Slamić Slamić docent
prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić Smojver-Ažić redoviti profesor
doc. dr. sc. Milena Sošić Sošić docent
prof. dr. sc. Diana Stolac Stolac redoviti profesor
Rene Sušanj, v. pred. Sušanj viši predavač
Emma Šepić, mag. math. Šepić asistent
doc. dr. sc. Marina Šimac Šimac docent
Ana Šumberac, mag. math. Šumberac asistent
izv. prof. dr. sc. Andrea Švob Švob izvanredni profesor
doc. dr. sc. Vera Tonić Tonić docent
dr. sc. Ivona Traunkar Traunkar poslijedoktorand - predavač
prof. dr. sc. Majda Trobok Trobok redoviti profesor
Nikola Tutek Tutek poslijedoktorand - predavač
Sanja Vranić, prof. Vranić asistent - predavač
prof. dr. sc. Sofija Vrcelj Vrcelj redoviti profesor
prof. dr. sc. Anita Zovko Zovko redoviti profesor
Tin Zrinski, mag. math. Zrinski asistent
Matea Zubović, mag. math. Zubović asistent

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta