Skoči na glavni sadržaj

Sveučilište Sjever

Popis nastavnika i suradnika

Ime i prezime prezime Zvanje
Nives Domjan Kačarević, mag. ing. traff. Domjan Kačarević asistent
Neven Adamović, mag. ing. el. techn. inf. Adamović asistent
prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić Afrić redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Winton Afrić Afrić docent
prof. dr. sc. Sejad Alić Alić redoviti profesor
Mirna Amadori, dipl. ing., pred. Amadori predavač
mr. sc. Draženka Andrašek, pred. Andrašek predavač
prof. dr. sc. Roko Andričević Andričević redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Aleksej Aniskin Aniskin docent
izv. prof. dr. sc. Davor Antonić Antonić izvanredni profesor
doc. dr. sc. Dražen Arbutina Arbutina docent
doc. dr. sc. Marinko Artuković Artuković docent
Borko Auguštin, dipl.komp. Auguštin asistent
doc. dr. sc. Željka Bagarić Bagarić docent
doc. dr. sc. Maja Bajs Janović Bajs Janović docent
prof. dr. sc. Ljubica Bakić-Tomić Bakić-Tomić redoviti profesor
dr. sc. Sarajko Baksa, prof. v. š. Baksa profesor visoke škole u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Sandra Balbino Balbino redoviti profesor
prof. dr. sc. Alfio Barbieri Barbieri redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. mr. sc. Anton Florijan Barišić Barišić docent
izv. prof. dr. sc. Mario Barišić Barišić izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Irena Barukčić Barukčić izvanredni profesor
doc. mr. art. Ivan Batoš Batoš docent
doc. dr. sc. Boris Beck Beck docent
doc. dr. sc. Andrija Bernik Bernik docent
prof. dr. sc. Mirko Bilandžić Bilandžić redoviti profesor
izv. prof. art. Iva Matija Bitanga Bitanga izvanredni profesor
prof. dr. sc. Marina Biti Biti redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Gordana Blagojević Zagorac Blagojević Zagorac izvanredni profesor
Jelena Blaži, mag.rel.publ., pred. Blaži predavač
doc. dr. sc. Jelena Bleiziffer Bleiziffer docent
red. prof. art. Davor Bobić, prof. Bobić redoviti profesor
Antonija Bogadi, dipl. ing., pred. Bogadi predavač
Andreja Bogdan, v. pred. Bogdan viši predavač
izv. prof. Simon Bogojević Narath Bogojević Narath izvanredni profesor
prof. dr. sc. Tomislav Bolanča Bolanča redoviti profesor
Nikolina Bolčević Horvatić, dipl. ing., pred. Bolčević Horvatić predavač
izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić Boljunčić izvanredni profesor
Antonijela Bonačić, univ. spec. oec., pred. Bonačić predavač
prof. dr. sc. Damir Boras Boras redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. art. Luka Daniel Borčić, dipl. diz. Borčić docent
dr. sc. Tajana Borlinić, pred. Borlinić predavač
izv. prof. dr. sc. Tomislav Bosiljkov Bosiljkov izvanredni profesor
doc. dr. sc. Zlatko Botak Botak docent
Marija Božičević, mag. med. techn., v. pred. Božičević viši predavač
Nikola Bradić, dr. med., v. pred. Bradić viši predavač
izv. prof. dr. sc. Karmen Brajša Brajša izvanredni profesor
prof. dr. sc. Andreja Brajša-Žganec Brajša-Žganec redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Davor Brđanović Brđanović docent
Nenad Breslauer, v. pred. Breslauer viši predavač
Dragan Brkić, dipl.inf. Brkić asistent
doc. dr. sc. Predrag Brlek Brlek docent
dr. sc. Slaven Brumec, v. pred. Brumec viši predavač
Marijana Buhin, prof. Buhin asistent
Božo Bujanić, dipl. ing., v. pred. Bujanić viši predavač
mr. sc. Miroslav Bunić, pred. Bunić predavač
doc. dr. sc. Željko Bunić Bunić docent
prof. dr. sc. Krešimir Buntak Buntak redoviti profesor
doc. dr. sc. Danijel Bursać Bursać docent
Zoran Busija, dipl. ing., pred. Busija predavač
doc. dr. sc. Matija Bušić Bušić docent
doc. dr. sc. Davor Cafuta Cafuta docent
doc. dr. sc. Irena Canjuga Canjuga docent
prof. dr. sc. Zlatan Car Car redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Vlado Cetl Cetl redoviti profesor
Tina Cikač, mag. sestrinstva, pred. Cikač predavač
dr. sc. Zdravko Cimbola, pred. Cimbola predavač
prof. dr. sc. Marijan Cingula Cingula redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. mr. art. Sofija Cingula Cingula izvanredni profesor
Dražen Crčić, dipl. ing., pred. Crčić predavač
dr. sc. Anđelko Crnoja, pred. Crnoja predavač
Ivan Cvitković, mag. ing. traff., pred. Cvitković predavač
dr. sc. Marko Čačić Čačić asistent
doc. dr. sc. Ivan Čehok Čehok docent
izv. prof. dr. sc. Darijo Čerepinko Čerepinko izvanredni profesor
prof. dr. sc. Ante Čikić Čikić redoviti profesor
doc. dr. sc. Dean Čizmar Čizmar docent
prof. dr. sc. Ivo Čolak Čolak redoviti profesor
dr. sc. Ivona Čulo, v. pred. Čulo viši predavač
mr. sc. Danijela Ćenan, pred. Ćenan predavač
prof. dr. sc. Predrag Ćosić Ćosić redoviti profesor
doc. dr. sc. Natka Ćurko Ćurko docent
Alan Divjak, dipl. ing. Divjak asistent
doc. dr. sc. Ivica Dodig Dodig docent
Ivana Dodlek Šarkanj, dipl. ing., pred. Dodlek Šarkanj predavač
prof. dr. sc. Verica Dragović Uzelac Dragović Uzelac redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Miroslav Drljača Drljača docent
doc. dr. sc. Lidija Dujić Dujić docent
izv. prof. dr. sc. Emil Dumić Dumić izvanredni profesor
doc. dr. sc. Ivo Dumić-Čule Dumić-Čule docent
doc. dr. sc. Jasmina Dvorski Dvorski docent
Gorana Džepina, dr. med. Džepina asistent
Marija Džida, mag. psych. Džida asistent
Vjekoslav Đaić, mag.rel.publ. Đaić asistent
prof. dr. sc. Goran Đukić Đukić redoviti profesor
doc. dr. sc. Marina Đukić Đukić docent
Anamarija Đuras, mag. med. biochem. Đuras asistent
izv. prof. dr. sc. Bojan Đurin Đurin izvanredni profesor
doc. Mia Elezović Elezović docent
Petra Ercegovac, mag. praesc. educ. Ercegovac asistent
Branimir Felger, dr. sc. Felger asistent
doc. dr. sc. Manuela Filipec Filipec docent
Ernest Forjan, mag. ing. traff. Forjan asistent
dr. sc. Katerina Fotova Čiković, pred. Fotova Čiković predavač
Ines Frančić, dipl.inž. Frančić asistent
doc. dr. sc. Domagoj Frank Frank docent
mr. sc. Igor Franolić, pred. Franolić predavač
doc. art. Antun Franović, ak. slik. Franović docent
prof. dr. sc. Jadranka Frece Frece redoviti profesor u trajnom zvanju
Marina Friščić, mag. med. techn., pred. Friščić predavač
Siniša Fučkar, dr. med. Fučkar asistent
prof. dr. sc. Kata Galić Galić redoviti profesor u trajnom zvanju
Mato Galović, dipl. ing., pred. Galović predavač
izv. prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda Kraljević Gazivoda Kraljević izvanredni profesor
doc. dr. sc. Robert Geček Geček docent
doc. Andro Giunio, dipl. diz. Giunio docent
Sunčana Glavak, mag. nov. Glavak asistent
doc. dr. sc. Ana Globočnik Žunac Globočnik Žunac docent
Dragutin Gložinić, dipl. ing. Gložinić asistent
Matija Gložinić, mag. ing. mech. Gložinić asistent
Ivana Godec-Vinceković Godec-Vinceković asistent
prof. dr. sc. Mirko Gojić Gojić redoviti profesor u trajnom zvanju
Lea Golub, mag. educ. philol. croat. et mag. paed. Golub asistent
doc. dr. sc. Borislav Gordić Gordić docent
izv. prof. dr. sc. Lovorka Gotal Dmitrović Gotal Dmitrović izvanredni profesor
dr. sc. Ivana Grabar, v. pred. Grabar viši predavač
doc. dr. sc. Asmir Gračanin Gračanin docent
Krešimir Grđan, mag. ing. traff. Grđan asistent
doc. dr. sc. Marina Gregorić Gregorić docent
Marko Gregur, mag. nov. Gregur asistent
dr. sc. Davor Grgurević, v. pred. Grgurević viši predavač
Iva Grubješić, mag. philol. angl., pred. Grubješić predavač
Bojana Habek, prof., pred. Habek predavač
Matija Habuš Habuš asistent
dr. sc. Slobodan Hadžić, v. pred. Hadžić viši predavač
izv. prof. dr. sc. Krunoslav Hajdek Hajdek izvanredni profesor
Vesna Haluga Haluga asistent
dr. sc. Vlado Halusek, prof. v. š. Halusek naslovni profesor visoke škole u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Josip Haramija Haramija docent
doc. dr. sc. Ladislav Havaš Havaš docent
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Hećimović Hećimović izvanredni profesor
Ivana Herak, mag. med. techn., pred. Herak predavač
dr. sc. Jurica Hižak, v. pred. Hižak viši predavač
doc. Ana Horvat, mag. art. Horvat docent
Dajana Maria Horvat, mag.oec., pred. Horvat predavač
doc. dr. sc. Kristijan Horvat Horvat docent
Marko Horvat, dipl. ing., v. pred. Horvat viši predavač
Tomislav Horvat, mag. ing. inf. et comm. techn., pred. Horvat predavač
Miroslav Horvatić, dipl. ing., v. pred. Horvatić viši predavač
izv. prof. dr. sc. Karlo Houra Houra izvanredni profesor
Božidar Hršak, mag. ing. mech., v. pred. Hršak viši predavač
prof. dr. sc. Anica Hunjet Hunjet redoviti profesor
prof. dr. sc. Ino Husedžinović Husedžinović redoviti profesor u trajnom zvanju
Snježana Ivančić Valenko, dipl. ing., v. pred. Ivančić Valenko viši predavač
doc. dr. sc. Darija Ivandić Vidović Ivandić Vidović docent
doc. dr. sc. Marko Ivkošić Ivkošić docent
Jurica Jagetić, mag. art. Jagetić asistent
Gordana Jaklin, dr. med. Jaklin asistent
dr. sc. Petar Jakopec, pred. Jakopec predavač
mr. sc. Vladimir Jakopec, pred. Jakopec predavač
Željko Jakopović, dr. sc. Jakopović poslijedoktorand
Dubravka Jakupec Jakupec asistent
doc. dr. sc. Andrea Jambrošić Sakoman Jambrošić Sakoman docent
doc. dr. sc. Špiro Janović Janović docent
doc. dr. sc. Željko Jeleč Jeleč docent
doc. dr. sc. Anita Jeličić Jeličić docent
Andreja Jerković Tare, prof. Jerković Tare asistent
prof. dr. sc. Damir Ježek Ježek redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Tvrtko Jolić Jolić docent
Nikola Jozić, mag.rel.publ., pred. Jozić predavač
prof. dr. sc. Ante Jukić Jukić redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Ljubo Jurčić Jurčić professor emeritus
doc. dr. sc. Tamara Jurkić-Sviben Jurkić-Sviben docent
Goran Kaniški, mag. ing. traff. Kaniški asistent
Ivica Kaniški, mag. oec., pred. Kaniški predavač
prof. dr. sc. Mirko Karakašić Karakašić redoviti profesor
doc. dr. sc. Duško Kardum Kardum docent
doc. Sven Karlović, dipl.inž. Karlović docent
doc. mr. sc. Nataša Katalinić Katalinić docent
doc. dr. sc. Damira Keček Keček docent
doc. dr. sc. Spomenka Kiđemet - Piskač Kiđemet - Piskač docent
Matija Kikelj, mag. iur., pred. Kikelj predavač
Višeslav Kirinić, mag.rel.publ., pred. Kirinić predavač
Iva Kirinić Silov, mag.rel.publ. Kirinić Silov asistent
Ante Klečina, mag. ing. traff. Klečina asistent
prof. dr. sc. Zdenko Klepić Klepić redoviti profesor
doc. dr. sc. Igor Klopotan Klopotan docent
prof. dr. sc. Milan Kljajin Kljajin redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Nada Knežević Knežević docent
doc. dr. sc. Mario Kolar Kolar docent
Mirjana Kolarek Karakaš, dr. med., pred. Kolarek Karakaš predavač
mr. sc. Goran Kolarić, v. pred. Kolarić viši predavač
dr. sc. Marijana Kolednjak, v. pred. Kolednjak viši predavač
Andrijana Kološa, dr. med. Kološa asistent
prof. dr. sc. Draženka Komes Komes redoviti profesor u trajnom zvanju
dr. sc. Veljko Kondić, v. pred. Kondić viši predavač
prof. dr. sc. Živko Kondić Kondić redoviti profesor
Željka Kopjar, mag. physioth., pred. Kopjar predavač
Ivan Koprek, dr. med., pred. Koprek predavač
Vlatka Kordoš, mag. ing. traff. Kordoš asistent
Marija Korpar, mag. sestrinstva, pred. Korpar predavač
prof. dr. sc. Goran Kos Kos redoviti profesor
doc. dr. sc. Željko Kos Kos docent
Marko Kosi, dipl. ing. Kosi asistent
Radoslav Kosić, prof., v. pred. Kosić naslovni viši predavač
Deni Kostelac, mag. ing. biotechn. Kostelac asistent
doc. dr. sc. Miro Kovač Kovač docent
dr. sc. Tihomir Kovač Kovač poslijedoktorand
prof. dr. sc. Zvonko Kovač Kovač redoviti profesor u trajnom zvanju
dr. sc. Marija Kovač Tomas, pred. Kovač Tomas predavač
Boris Kovaček, dipl. oec. Kovaček asistent
dr. sc. Dinka Kovačević, prof. v. š. Kovačević profesor visoke škole
Matija Kovačić, mag. ing. traff. Kovačić asistent
prof. dr. sc. Dražan Kozak Kozak redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Goran Kozina Kozina redoviti profesor
Dalibor Kramarić, mag. ing. aedif. Kramarić asistent
dr. sc. Mladen Kranjčec, prof. v. š. Kranjčec profesor visoke škole
Mihaela Kranjčević-Ščurić, mag. med. techn., v. pred. Kranjčević-Ščurić viši predavač
Saša Kresojević, prof., pred. Kresojević predavač
Predrag Krobot, prof.gl.k., pred. Krobot predavač
red. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan Krpan redoviti profesor
doc. dr. sc. Željko Krušelj Krušelj docent
Tamara Krznarić, mag. geol. Krznarić asistent
Darko Kuča, dipl. ing., pred. Kuča predavač
doc. Nenad Kudelić, dr. med. Kudelić docent
doc. art. Igor Kuduz, akad. sl. Kuduz docent
Petra Kuhar Kuhar asistent
doc. art. Dubravko Kuhta Kuhta docent
doc. dr. sc. Milan Kuhta Kuhta docent
prof. dr. sc. Damir Kukić Kukić redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Petar Kurečić Kurečić izvanredni profesor
Fitim Kurti, mag.oec., pred. Kurti predavač
mr. sc. Ivica Kustura, pred. Kustura predavač
prof. dr. sc. Hrvoje Kušić Kušić redoviti profesor
Lea Kuštelega, mag.oec. Kuštelega asistent
Anica Kuzmić, mag. physioth., pred. Kuzmić predavač
doc. dr. sc. Krešimir Lacković Lacković docent
doc. dr. sc. Goran Lapat Lapat docent
prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić Lasić-Lazić redoviti profesor u trajnom zvanju
Mario Latin, mag. oec. Latin asistent
prof. dr. sc. Ladislav Lazić Lazić redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Nikolaj Lazić Lazić redoviti profesor
doc. dr. sc. Jasna Leder Horina Leder Horina docent
doc. dr. sc. Gordana Lesinger Lesinger docent
dr. sc. Mario Lešina Lešina asistent
Gabrijel Levak, mag. ing. mech. Levak asistent
doc. dr. sc. Katarina Lisak Jakopović Lisak Jakopović docent
doc. dr. sc. Robert Logožar Logožar docent
Nataša Lončarić, prof., pred. Lončarić predavač
Sanja Loparić, prof., pred. Loparić predavač
Gordana Lovrečić, prof. Lovrečić asistent
doc. dr. sc. Joško Lozić Lozić docent
prof. dr. sc. Pero Lučin Lučin redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Ljerka Luić Luić izvanredni profesor
Ljiljana Lujanec, mag. iur. Lujanec asistent
Krunoslav Lukačić, mag. ing. traff. Lukačić asistent
Damir Mađerić, dipl. ing., v. pred. Mađerić viši predavač
prof. dr. sc. Hana Mahmutefendić Lučin Mahmutefendić Lučin redoviti profesor
mr. sc. Tomislava Majić, v. pred. Majić viši predavač
Zvonimir Majić, dipl. oec. Majić asistent
Marko Malenica, mag. educ. phys. Malenica asistent
doc. dr. sc. Franjo Maletić Maletić docent
Antonija Mandić, dipl. bib. Mandić asistent
izv. prof. dr. sc. Sven Maričić Maričić izvanredni profesor
Blago Markota, mag. oec., pred. Markota predavač
prof. dr. sc. Ksenija Markov Markov redoviti profesor
dr. sc. Biljana Marković, pred. Marković predavač
prof. dr. sc. Ksenija Marković Marković redoviti profesor
Stjepan Marković, pred. Marković predavač
doc. dr. sc. Danko Markovinović Markovinović docent
doc. dr. sc. Robert Maršanić Maršanić docent
doc. dr. sc. Ivana Martinčević Martinčević docent
doc. dr. sc. Tajana Marušić Marušić docent
mr. sc. Davor Matačić Matačić asistent
Maja Matajčić, mag.oec., pred. Matajčić predavač
prof. dr. sc. Božo Matić Matić redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Mile Matijević Matijević docent
mr. sc. Dragan Matković, v. pred. Matković viši predavač
prof. dr. sc. Helga Medić Medić redoviti profesor u trajnom zvanju
Lana Mesmar Žegarac, pred. Mesmar Žegarac predavač
izv. prof. dr. sc. Tomislav Meštrović Meštrović izvanredni profesor
doc. Niko Mihaljević, mag. art. Mihaljević docent
doc. dr. sc. Damir Mihanović Mihanović docent
mr. sc. Matija Mikac, v. pred. Mikac viši predavač
Vladimir Mikac, dipl.inf. Mikac asistent
izv. prof. dr. sc. Miroslav Mikota Mikota izvanredni profesor
doc. dr. sc. Rudolf Milanović Milanović docent
prof. dr. sc. Anđelko Milardović Milardović redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Ivan Milas Milas docent
prof. dr. sc. Marin Milković Milković redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Petar Miljković Miljković izvanredni profesor
Marija Miščančuk, v. pred. Miščančuk viši predavač
Dominik Mišević, mag. iur., pred. Mišević predavač
doc. dr. sc. Petar Mišević Mišević docent
doc. dr. sc. Trina Mjeda Mjeda docent
prof. dr. sc. Damir Modrić Modrić redoviti profesor
Mara Modrić, mag.ing.techn.graph, pred. Modrić predavač
doc. dr. sc. Marko Morić Morić docent
prof. dr. sc. Lorena Mošnja Škare Mošnja Škare redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Tomislav Mrčela Mrčela redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Nikola Mrvac Mrvac redoviti profesor
prof. dr. sc. Jasna Mrvčić Mrvčić redoviti profesor
prof. dr. sc. Marina Mučalo Mučalo redoviti profesor
mr. sc. Ivan Muhovec, v. pred. Muhovec viši predavač
mr. sc. Ana Mulović Trgovac, v. pred. Mulović Trgovac viši predavač
Štefanija Munivrana, dr. med., pred. Munivrana predavač
doc. dr. sc. Helena Munivrana Škvorc Munivrana Škvorc docent
Matea Musa, mag. chem. Musa asistent
mr. sc. Ivica Mustač, v. pred. Mustač viši predavač
Dunja Mutavdžija, mag.ing.techn.graph Mutavdžija asistent
Maja Mutavdžija, mag. ing. traff. Mutavdžija asistent
dr. sc. Josip Nađ, pred. Nađ predavač
izv. prof. dr. sc. Magdalena Najbar - Agičić Najbar - Agičić izvanredni profesor
doc. dr. sc. Domagoj Nakić Nakić docent
izv. prof. dr. sc. Marijana Neuberg Neuberg izvanredni profesor
Valentina Novak, mag. sestrinstva, pred. Novak predavač
doc. dr. sc. Tomislav Novinščak Novinščak docent
Marina Njerš, prof., pred. Njerš predavač
doc. dr. sc. Matija Orešković Orešković docent
Pia Orešković, mag. phil., pred. Orešković predavač
doc. art. Zlatko Ožbolt, akad. gl. Ožbolt docent
doc. dr. sc. Alen Pajtak Pajtak docent
mr. sc. Goran Pakasin, pred. Pakasin predavač
Andrej Pal, dr. med., pred. Pal predavač
Sven Pal, dr. med. Pal asistent
prof. dr. sc. Klaudio Pap Pap redoviti profesor u trajnom zvanju
Midrag Paravinja, prof. Paravinja asistent
dr. sc. Iva Paska, pred. Paska predavač
doc. dr. sc. Josip Pavan Pavan docent
doc. dr. sc. Krunoslav Pavković Pavković docent
Livia Pavletić, prof., pred. Pavletić predavač
Tomislav Pavlic, v. pred. Pavlic viši predavač
doc. dr. sc. Đilda Pečarić Pečarić docent
Marina Pejić, prof., pred. Pejić predavač
Hrvoje Pelicarić Pelicarić asistent
doc. dr. sc. Mario Periša Periša docent
doc. dr. sc. Jasminka Peršec Peršec docent
izv. prof. dr. sc. Zoran Peršec Peršec izvanredni profesor
doc. dr. sc. Saša Petar Petar docent
doc. dr. sc. Katja Petric Maretić Petric Maretić docent
mr. sc. Nada Petričević, v. pred. Petričević viši predavač
doc. dr. sc. Biserka Pigac Pigac docent
Mario Pintarić, mag. ing. mech., pred. Pintarić predavač
Nikolina Pintarić Pintarić asistent
Katarina Pisačić, dipl. ing., v. pred. Pisačić viši predavač
Ninoslav Plantak, mag.mus. Plantak asistent
prof. dr. sc. Darko Polšek Polšek redoviti profesor u trajnom zvanju
Damir Poljak, dipl. med. techn., v. pred. Poljak viši predavač
Jasminka Potočnjak, mag. physioth., pred. Potočnjak predavač
Blaženko Premužić, dipl. ing., pred. Premužić predavač
Bojan Premužić, mag. ing. traff., pred. Premužić predavač
Predrag Presečki, dipl. ing., pred. Presečki predavač
izv. prof. dr. sc. Dinko Primorac Primorac izvanredni profesor
Rikardo Protrka, dipl.inf., pred. Protrka predavač
doc. mr. sc. Dalibor Pudić Pudić docent
dr. sc. Nina Puhač Bogadi, pred. Puhač Bogadi predavač
doc. dr. sc. Predrag Putnik Putnik docent
doc. dr. sc. Goran Puž Puž docent
doc. dr. sc. Irena Radej Miličić Radej Miličić docent
dr. sc. Ivan Radić Radić asistent
doc. dr. sc. Tomislav Radoš Radoš docent
mr. sc. Davor Rajčić, v. pred. Rajčić viši predavač
doc. dr. sc. Rosana Ratkovčić Ratkovčić docent
izv. prof. dr. sc. Milan Rezo Rezo izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Rosana Ribić Ribić izvanredni profesor
prof. dr. sc. Kristijan Rogić Rogić redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Ante Rončević Rončević izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Iva Rosanda Žigo Rosanda Žigo izvanredni profesor
doc. dr. sc. Vlasta Roška Roška docent
doc. dr. sc. Diana Rudan Rudan docent
Daniel Sačer, mag.oec. Sačer asistent
dr. sc. Melita Sajko, v. pred. Sajko viši predavač
izv. prof. dr. sc. Nikola Sakač Sakač izvanredni profesor
prof. dr. sc. Ivan Samardžić Samardžić redoviti profesor u trajnom zvanju
Anica Sekovanić, mag. med. techn., pred. Sekovanić predavač
Vesna Sertić, dipl.med.techn., v. pred. Sertić viši predavač
dr. sc. Vesna Sesar, pred. Sesar predavač
Karlo Sigetić, mag.rel.publ. Sigetić asistent
Nenad Sikirica, dipl. ing., v. pred. Sikirica viši predavač
doc. dr. sc. Tibor Skala Skala docent
Andrej Skender, ak.gl.kln. Skender asistent
izv. prof. dr. sc. Srđan Skok Skok izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Matjaž Skrinar Skrinar izvanredni profesor
dr. sc. Robert Slunjski Slunjski asistent
prof. dr. sc. Božo Smoljan Smoljan redoviti profesor u trajnom zvanju
Hrvoje Smoljić, struč. spec. oec., pred. Smoljić predavač
doc. dr. sc. Mirko Smoljić Smoljić docent
prof. dr. sc. Božo Soldo Soldo redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Hrvojka Soljačić Vraneš Soljačić Vraneš docent
Tamara Srnec, dipl. ing., pred. Srnec predavač
doc. dr. sc. Dunja Srpak Srpak docent
Josip Srpak, dipl. ing., v. pred. Srpak viši predavač
doc. dr. sc. Ivana Stanić Stanić docent
mr. sc. Vladimir Stanisavljević, v. pred. Stanisavljević viši predavač
prof. dr. sc. Damir Stanzer Stanzer redoviti profesor
Irena Stipešević Rakamarić, dr. med., pred. Stipešević Rakamarić predavač
doc. dr. sc. Marko Stojić Stojić docent
prof. dr. sc. Marinko Stojkov Stojkov redoviti profesor u trajnom zvanju
Dejan Strmečki, mag.ing.aedif. Strmečki asistent
izv. prof. dr. sc. Nikša Sviličić Sviličić izvanredni profesor
Ivan Šabić, univ.spec.oec., pred. Šabić predavač
mr. sc. Vladimir Šac, pred. Šac predavač
prof. dr. sc. Mario Šafran Šafran redoviti profesor u trajnom zvanju
dr. sc. Anita Šalić Šalić poslijedoktorand
Dean Šalomon, mag. nutr. Šalomon asistent
doc. dr. sc. Sanja Šamanović Šamanović docent
doc. dr. sc. Dunja Šamec Šamec docent
Martina Šantalab, dipl.iur. Šantalab asistent
prof. dr. sc. Tomislav Šarić Šarić redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Bojan Šarkanj Šarkanj izvanredni profesor
Matej Šarušić, mag. ing. aedif. Šarušić asistent
Igor Šegović, dr. med. Šegović asistent
Frane Šesnić, mag.ing.el., pred. Šesnić predavač
izv. prof. dr. sc. Mario Šiljeg Šiljeg izvanredni profesor
Sanja Šimić, pred. Šimić predavač
prof. dr. sc. Vladimir Šimović Šimović redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Goran Šimunović Šimunović redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Marinko Škare Škare redoviti profesor u trajnom zvanju
dr. art. Irena Škorić Škorić asistent
Snježana Šlabek, struč. spec. ing. techn. inf. Šlabek asistent
Petra Šlezak, mag. psych. Šlezak asistent
izv. prof. dr. sc. Sanja Šolić Šolić izvanredni profesor
prof. dr. sc. Sonja Špiranec Špiranec redoviti profesor
dr. sc. Aleksandra Špoljarić, v. pred. Špoljarić viši predavač
doc. dr. sc. Vlatka Štimac Štimac docent
mr. sc. Željko Štromar, v. pred. Štromar viši predavač
Damir Štuhec, dipl. ing., v. pred. Štuhec viši predavač
izv. prof. dr. sc. Marin Šubarić Šubarić izvanredni profesor
Nikoleta Šuljagić, dipl. ing., pred. Šuljagić predavač
Antonija Šumiga, mag. ing. el. techn. inf. Šumiga asistent
mr. sc. Ivan Šumiga, v. pred. Šumiga viši predavač
Siniša Švoger, mag. ing. mech., pred. Švoger predavač
prof. dr. sc. Majda Tafra-Vlahović Tafra-Vlahović redoviti profesor
prof. dr. sc. Nevenka Tatković Tatković redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Lidija Tepeš Golubić Tepeš Golubić docent
Petra Tišler, mag. oec., pred. Tišler predavač
Tea Tišljarić, mag. ing. traff. Tišljarić asistent
doc. dr. sc. Damira Tkalec Tkalec docent
izv. prof. dr. sc. Gordana Tkalec Tkalec izvanredni profesor
doc. dr. sc. Marina Tomašević Tomašević docent
mr. sc. Renata Tomerlin Tomerlin asistent
dr. sc. Branko Tomičić, v. pred. Tomičić viši predavač
Emilija Tomić, mag. educ. inf., pred. Tomić predavač
dr. sc. Maja Katarina Tomić, pred. Tomić predavač
doc. dr. sc. Tanja Tomić Tomić docent
prof. dr. sc. Zoran Tomić Tomić redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Mario Tomiša Tomiša redoviti profesor
mr. sc. Draženka Topolnjak Pavišić, pred. Topolnjak Pavišić predavač
izv. prof. dr. sc. Vlado Tropša Tropša izvanredni profesor
doc. dr. sc. Đuro Tunjić Tunjić docent
Maja Turčić Turčić asistent
Vito Turšić, dipl.iur., v. pred. Turšić viši predavač
izv. prof. dr. sc. Natalija Uršulin-Trstenjak Uršulin-Trstenjak izvanredni profesor
prof. dr. sc. Nada Vahčić Vahčić redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Dean Valdec Valdec izvanredni profesor
doc. dr. sc. Matija Varga Varga docent
prof. dr. sc. Jadranka Varljen Varljen redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Ivan Vasilj Vasilj redoviti profesor
Mirjana Večerić, mag. physioth., pred. Večerić predavač
doc. dr. sc. Tomislav Veliki Veliki docent
doc. dr. sc. Jurica Veronek Veronek docent
prof. dr. sc. Dijana Vican Vican redoviti profesor
Zlatko Vidačković, mag. nov., pred. Vidačković predavač
Grigor Vidmar, mag. oec., pred. Vidmar predavač
izv. prof. dr. sc. Siniša Vilke Vilke izvanredni profesor
Valentina Vincek, mag. med. techn., pred. Vincek predavač
prof. dr. sc. Vinko Višnjić Višnjić professor emeritus
doc. dr. sc. Adrijana Višnjić-Jevtić Višnjić-Jevtić docent
Maja Vizjak, dr. med. Vizjak asistent
doc. dr. sc. Ernest Vlačić Vlačić docent
Pavao Vlahek, dr. med., v. pred. Vlahek viši predavač
prof. dr. sc. Tatjana Vlahović Vlahović naslovni redoviti profesor u trajnom zvanju
Jelena Vlašić, dipl. ing., pred. Vlašić predavač
izv. prof. dr. sc. Goran Vojković Vojković izvanredni profesor
doc. dr. sc. Hrvoje Vražić Vražić docent
Alen Vuković Vuković asistent
doc. dr. sc. Dijana Vuković Vuković docent
Josip Vuković, mr. spec., pred. Vuković predavač
Teo Vukšan, univ. bacc. art. Vukšan asistent
prof. dr. sc. Damir Vusić Vusić redoviti profesor
Nikolina Zaplatić Degač, mag. physioth., pred. Zaplatić Degač predavač
prof. dr. sc. Bruno Zelić Zelić redoviti profesor u trajnom zvanju
Sanja Zember, dr. med., v. pred. Zember viši predavač
izv. prof. dr. sc. Igor Zjakić Zjakić izvanredni profesor
Romana Zlatar-Vulić, univ.spec.oec. Zlatar-Vulić asistent
Luka Zlatić, mag. psych. Zlatić asistent
Sanja Zlatić, dipl. ing., v. pred. Zlatić viši predavač
prof. dr. sc. Jasminka Zloković Zloković redoviti profesor u trajnom zvanju
Anja Zorko, mag.ing.techn.graph, pred. Zorko predavač
prof. dr. sc. Anita Zovko Zovko redoviti profesor u trajnom zvanju
Zoran Žeželj, mag. sestrinstva, pred. Žeželj predavač
izv. prof. dr. sc. Jana Žiljak Gršić Žiljak Gršić izvanredni profesor
prof. dr. sc. Ivana Žiljak-Stanimirović Žiljak-Stanimirović redoviti profesor
doc. dr. sc. Ivana Živoder Živoder docent
dr. sc. Ksenija Žlof, prof. v. š. Žlof profesor visoke škole

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta