Skoči na glavni sadržaj

Visoka poslovna škola PAR

Popis nastavnika i suradnika

Ime i prezime prezime Zvanje
Vanja Čotić Poturić, dipl. ing., pred. Čotić Poturić predavač
Predrag Čudina, pred. Čudina predavač
Zoran Delić, pred. Delić predavač
doc. dr. sc. Ivan Dražić Dražić docent
Ivana Edmonds, mag. educ. philol. angl. et mag. paed., pred. Edmonds predavač
dr. sc. Sanda Grudić Kvasić, pred. Grudić Kvasić predavač
Boris Jurič, mag.oec., pred. Jurič predavač
Martina Jurković, struč. spec. oec., pred. Jurković predavač
dr. sc. Bisera Karanović, pred. Karanović predavač
dr. sc. Marko Kolaković, pred. Kolaković predavač
Perino Krneta, prof., pred. Krneta predavač
Neda Lukić, dipl. oec., pred. Lukić predavač
Hrvoje Marušić, pred. Marušić predavač
Nataša Mesić, univ. spec. oec., pred. Mesić predavač
dr. sc. Cherise Mihelčić, pred. Mihelčić predavač
mr. sc. Vedran Milojica, pred. Milojica predavač
dr. sc. Jasmina Mutabžija, pred. Mutabžija predavač
doc. dr. sc. Gordana Nikolić Nikolić docent
Emil Priskić, pred. Priskić predavač
dr. sc. Katarina Toković, pred. Toković predavač
dr. sc. Dijana Vuković, v. pred. Vuković viši predavač
Dario Zorić, mag.oec., v. pred. Zorić viši predavač

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta