Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja

Šifra:
159004
Kratica:
ISK3-ZOM
Visoko učilište:
Fakultet zdravstvenih studija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

Marija Bukvić, prof. reh., v. pred.

Izvođači:

Marija Bukvić, prof. reh., v. pred. (P)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
12 Stručni prijediplomski studij Sestrinstvo - dislocirani studij u Karlovcu prijediplomski 5 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar