Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Funkcionalni stilovi u jezičnoj komunikaciji

Opterećenje:
30(LK) + 15(P)
Nositelji:

Associate Professor Jasna Šego, PhD

Izvođači:

Associate Professor Jasna Šego, PhD (LK, P)

Legenda

  • P - Predavanja
  • LK - Lektorske vježbe