Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Dječja književnost

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Irena Krumes

Izvođači:

doc. dr. sc. Irena Krumes (P, S)

Opis predmeta:
Predavanja (sadržaj) Pojam dječje književnosti. Vrste/žanrovi. Književno-znanstvena literatura. Slikovnice (vrste, kriteriji vrjednovanja). Priča, bajka, crtica, basna (određenje, kriteriji vrjednovanja, tematski i strukturalni sloj, najznačajniji predstavnici). Poezija (određenje, specifičnosti, vrste, najznačajniji predstavnici). Roman (određenje, vrste/žanrovi, tematski i strukturalni sloj, najznačajniji predstavnici). Igrokazi (određenje, originalni tekstovi, preradbe proznih tekstova, najznačajniji predstavnici. Animalistika (određenje, tematski i strukturalni sloj, najznačajniji predstavnici). Znanstveno-fantastična djela (određenje, tematski i strukturalni sloj, najznačajniji predstavnici). Strip (određenje, strukturalni sloj, najznačajniji predstavnici). Seminar Pojam seminarskoga rada. Kompozicija: uvod, isticanje svrhe rada, razrada teme, zaključak, sažetak, navođenje literature, ključne riječi.
Obavezna literatura:

Hameršak, Marijana, Zima, Dubravka (2015): Uvod u dječju književnost

Hranjec, Stjepan (2006): Pregled hrvatske dječje književnosti

Crnković, Milan, Težak, Dubravka (2002): Povijest hrvatske dječje književnosti od početaka do 1955.

Preporučena literatura:

Hranjec, Stjepan (2005): Hrvatski dječji roman

Majhut, Berislav (2005): Pustolov, siroče i dječja družba: hrvatski dječji roman do 1945

Pintarić, Ana (2008): Umjetničke bajke - teorija, pregled i interpretacija

Zima, Dubravka (2012): Kraći ljudi: povijest dječjeg lika u hrvatskom dječjem romanu

Ishodi učenja:

1. definirati i objasniti osnovne značajke dječje književnosti

2. usporediti periodizacijski slijed hrvatske i svjetske dječje književnosti

3. razlikovati stilsko-poetičke odrednice književnih djela namijenjenih djeci i mladima

4. prepoznati obilježja žanrovskog sustava dječje književnosti

5. primijeniti teorijsku literaturu pri analizi književnih predložaka

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar