Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Medijska kultura

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Vesna Srnić

Izvođači:

doc. dr. sc. Vesna Srnić (P, S)

Opis predmeta:
Upoznati studenate s osnovnim oblicima masovnih medija (tisak, radio i televizija), sa složenošću filmskoga fenomena i scenskoga (kazališnoga) događaja kao sredstvima širenja kulture i masovnoga komuniciranja i osposobljavanje studenata za njihovo kritičko praćenje i korištenje.
Obavezna literatura:

Marshall McLuhan (2008): Razumijevanje medija

Mario Plenković (1972): Komunikologija masovnih medija

Fred Inglis (1997): Teorija medija

Krešimir Mikić (2001): Film u nastavi medijske kulture

Preporučena literatura:

Košir Manca, Zgrablić Nada, Ranfl Rajko (1999): Život s medijima

Marshall McLuhan (2008): Razumijevanje medija - Mediji čovjekovi produžeci

Nadežda Čačinovič (2001): Doba slika u teoriji mediologije

Vesna Srnić (2014): Glocal Multimedia Art

Sead Alić (2010): McLuhan: Najava filozofije medija

Ishodi učenja:

1. kritički vrednovati medijske sadržaje

2. razlikovati činjenice od mišljenja i gledišta u različitim izvorima

3. odabrati kvalitetne i prilagođene medijske sadržaje za djecu

4. opisati razvoj filmske povijesti

5. interpretirati filmska izražajna sredstva

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar