Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Engleski jezik II

Opterećenje:
30(SJ)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Tihomir Živić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Tihomir Živić (SJ)

dr. sc. Zrinka Fišer (SJ)

Opis predmeta:
U sklopu kolegija studenti čitaju i slušaju tekstove iz svakodnevnog života i kulture i civilizacije izvornih govornika, izvode govorne i pismene vježbe, te proizvode vlastite uratke na engleskom jeziku. Obrađuju se sljedeće teme: nove granice, ljudsko tijelo, putovanja, globalna pitanja i problemi. Studentima se nude i razni oblici samostalnog izražavanja. Također se izlažu različitim tehnikama koje razvijaju spontano i slobodno izražavanje na engleskom jeziku. U sklopu svih aktivnosti naglasak je na razumijevanju i razvijanju vokabulara, te gramatičke točnosti kako bi se izričaj u što većoj mjeri približio onom izvornih govornika. Studenti se dodatno bave upoznavanjem i razumijevanjem engleske kulture i civilizacije (običaji, praznici, poznate ličnosti iz povijesti, javne ličnosti, organizacija svakodnevnog života i rada, i sl.).
Obavezna literatura:

Redstone, C., Cunningham, G. (2013): Face to Face upper intermediate

Preporučena literatura:

Bujas, Ž. (2001): Veliki englesko-hrvatski rječnik

Eastwood, J. (1999): Oxford Practice Grammar

Murphy, R. (2003): English Grammar in Use

Ishodi učenja:

1. Student će moći navesti i reproducirati osnovne poruke diskursa na teme s kojima se često susreće

2. samostalno upotrijebiti naučene strukture u usmenom i pismenom izražavanju na poznate teme

3. izraziti i argumentirati svoje mišljenje o obrađenim temama

4. napisati kraći tekst na teme od osobnog interesa i obrađene teme

5. osvijestiti povezanost stranog jezika i kulture

Legenda

  • SJ - Vježbe iz stranog jezika