Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Jezična kultura

Šifra:
218971
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Jasna Šego

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Jasna Šego (P, S)

Opis predmeta:
Svrha je kolegija upoznati studente sa sintaktičkom normom suvremenoga hrvatskoga književnoga jezika te sa zakonitostima hrvatske prozodije, upoznati temeljne teorijske zasade jezične komunikacije te usvojiti sve oblike jezične komunikacije. Podizanjem razine pisanoga i usmenog izražavanja studente treba osposobiti za kultiviranu komunikaciju hrvatskim standardnim jezikom.
Obavezna literatura:

Težak, S. - Babić, S. (2005): GRAMATIKA HRVATSKOGA JEZIKA

Ham, S. (2002): ŠKOLSKA GRAMATIKA HRVATSKOGA JEZIKA

Babić-Finka-Moguš (1996): Hrvatski pravopis

Katičić, R. (2013): Hrvatski jezik

Škarić, I. (2000): Temeljci suvremenog govorništva

Ishodi učenja:

1. primijeniti usvojenu prozodijsku normu primijeniti usvojene pravopisne, pravogovorne i gramatičke norme hrvatskoga književnog jezika te interpretirati samostalno problematiku povijesti hrvatskoga jezika, njegove gramatike, pravopisa i pravogovora izdvojiti i razvrstati jezične pogrješke, koristiti se lektorskim znakovima pri ispravljanju jezičnih pogrješaka i primijeniti pravilno svaki lektorski znak za ispravak teksta preispitati prethodno usvojena jezična znanja i vještine i primijeniti nova

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar