Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Jezična kultura

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Jasna Šego

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Jasna Šego (P, S)

Opis predmeta:
Svrha je kolegija upoznati studente sa sintaktičkom normom suvremenoga hrvatskoga književnoga jezika te sa zakonitostima hrvatske prozodije, upoznati temeljne teorijske zasade jezične komunikacije te usvojiti sve oblike jezične komunikacije. Podizanjem razine pisanoga i usmenog izražavanja studente treba osposobiti za kultiviranu komunikaciju hrvatskim standardnim jezikom.
Ishodi učenja:

1. primijeniti usvojene prozodijske norme hrvatskoga književnog jezika primijeniti usvojene pravopisne, pravogovorne i gramatičke norme hrvatskoga književnog jezika samostalno interpretirati problematiku povijesti hrvatskoga jezika razvrstati jezične pogrješke koristiti se lektorskim znakovima pri ispravljanju jezičnih pogrješaka te pravilno primijenjivati lektorske znakove za ispravljanje teksta preispitati prethodno zusvojeno jezično znanje i vještine i primjenjivati novousvojena znanja

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar