Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Razvojna psihologija

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Ivana Hanzec Marković

Izvođači:

Vesna Jerković, prof. (S)

doc. dr. sc. Ivana Hanzec Marković (P)

Opis predmeta:
Cilj: Razumijevanje načela, koncepata, teorija i metoda istraživanja čovjekova tjelesnog, kognitivnog, emocionalnog i socijalnog razvoja. Razumijevanje djelovanja činitelja razvoja i njihove međuzavisnosti, razumijevanje normativnih aspekata i individualnih razlika u razvoju. Upoznavanje osnovnih svojstava razvojnih razdoblja, a posebno djetinjstva. Upoznavanje optimalnih uvjeta razvoja tijekom djetinjstva. Sadržaj: Ciljevi i problemi razvojne psihologije. Metodologija istraživanja razvoja. Etička načela istraživanja u razvojnoj psihologiji. Problemi razvojne psihologije: priroda nasuprot odgoju, kontinuitet nasuprot diskontinuitetu, normativni nasuprot idiografskom pristupu. Periodizacije razvoja i temeljne zakonitosti razvoja. Geni i ponašanje. Interakcija i komunikacija kao konstruktivni činitelj razvoja. Individualne razlike u tempu i dometu razvoja. Razvojne teorije i orijentacije (Piaget, Vigotski, Kohlberg, Freud, Erikson, Watson, Skiner Bandura, Bronfenbrenner). Djetinjstvo kao kulturno povijesna kategorija. Dijete i kultura. Dječja supkultura. Dijete i igra. Prenatalni razvoj. Tjelesni, motorički, perceptivni, kognitivni, govorni, moralni, emocionalni i socijalni razvoj. Temelji razvojne psihopatologije.
Obavezna literatura:

Berk, L. (2015): Dječja razvojna psihologija.

Ishodi učenja:

1. Definirati osnovne pojmove iz razvojne psihologije.

2. Objasniti metodologiju razvojnih istraživanja.

3. Opisati različite razvojne teorije i međusobno ih usporediti.

4. Objasniti temeljna obilježja psihičkog razvoja djece.

5. Objasniti i usporediti karakteristična ponašanja i sposobnosti djece određene dobi.

6. Analizirati odstupanja u normalnom razvoju djeteta.

7. Analizirati i vrednovati činitelje i procese koji uzrokuju razvojne promjene.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar