Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Engleski jezik III

Opterećenje:
30(SJ)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Tihomir Živić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Tihomir Živić (SJ)

dr. sc. Zrinka Fišer (SJ)

Opis predmeta:
U sklopu kolegija studenti čitaju i slušaju tekstove iz svakodnevnog života i kulture i civilizacije izvornih govornika, izvode govorne i pismene vježbe, te proizvode vlastite uratke na engleskom jeziku. Obrađuju se sljedeće teme: društvo i svijet danas, sukobi, kulturne razlike, tolerancija, književnost i mediji. Studentima se nude i razni oblici samostalnog izražavanja. Također se izlažu različitim tehnikama koje razvijaju spontano i slobodno izražavanje na engleskom jeziku. U sklopu svih aktivnosti naglasak je na razvijanju vokabulara i gramatičke točnosti kako bi se izričaj u što većoj mjeri približio onom izvornih govornika. Kolegij sadržava razvijanje jezične kompetencije, kao i znanja iz kulture i civilizacije zemalja engleskog govornog područja.
Obavezna literatura:

Redstone, C., Cunningham, G. (2013): Face to Face upper intermediate

Preporučena literatura:

Bujas, Ž. (2001): Veliki englesko-hrvatski rječnik

Eastwood, J. (1999): Oxford Practice Grammar

Ishodi učenja:

1. Student će moći razumjeti osnovne poruke kompleksnijih tekstova i slušnih zapisa na različite konkretne i apstraktne teme (Business i trgovina, Kina, umjetnost, diskriminacija mladih)

2. sudjelovati u razgovoru na poznate i obrađene teme izražavajući se tečno i spontano

3. izraziti i argumentirati svoje mišljenje o različitim temama koristeći se jezičnim vještinama na razini B2

4. napisati jasne i argumentirane kraće i duže tekstove na širok spektar tema

Legenda

  • SJ - Vježbe iz stranog jezika