Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Metodika likovne kulture I

Opterećenje:
30(P) + 15(PK)
Nositelji:

izv. prof. dr. art. Goran Kujundžić

Izvođači:

dr. sc. Lana Skender, pred. (P)

izv. prof. dr. art. Goran Kujundžić (P, PK)

Snježana Kauzlarić, dipl. pov. (PK)

Opis predmeta:
Cilj kolegija je razvijanje stvaralačkog i kritičkog odnosa studenata prema osnovama metodike likovne kulture te osposobljavanje studenata za praćenje suvremenih trendova u teoriji i praksi mnogobrojnih likovnih i metodičkih aktivnosti u našoj zemlji i inozemstvu. Osposobljavanje studenata za samostalni rad i istraživački kreativni pristup SADRŽAJ KOLEGIJA: Kolegijem je obuhvaćen sadržaj uvod u metodiku likovne kulture, metodika likovne kulture u sustavu pedagoških znanstvenih disciplina, povijesni razvoj predmeta vizualno-likovni odgoj i obrazovanje, vizualno likovno mišljenje, razvoj likovnog izražavanja i stvaranja u djece, mogućnosti utjecaja na likovnu kreativnost, uvjeti razvoja likovne kreativnosti, motivi kao poticaj za likovni izražaj s obzirom na likovni jezik, očuvanje kulturne, školske i ekološke baštine te uloga budućeg učitelja.
Obavezna literatura:

Grgurić, N., i Jakubin, M. (1996): Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje.

Brešan, D. (2008): Dječja likovna kreativnost od prve do desete godine.

Preporučena literatura:

Brešan. D. (2012): Komunikacija i zaštita dječjih likovnih radova u školi

Tomašević Dančević, M.; Šobat, A. (2002): Likovna kultura: priručnik za učitelje likovne kulture za 5. i 6. razred osnovne škole.

Ishodi učenja:

1. Student će moći rabiti temeljno znanje iz likovne teorije i povijesti umjetnosti prilikom razvijanja djetetovih izražajnih sposobnosti u likovnom području.

2. Student će moći integrirati stečena znanja u procesu donošenja odluka o obliku i načinu prezentacije vizualne poruke putem različitih medija vizualne komunikacije.

3. Student će moći primijeniti vizualno mišljenje prilikom samostalnog odabira i pristupa likovnom djelu na nastavi Likovne kulture.

4. Student će moći identificirati vizualnu umjetnost izvan formalnih institucija: galerija i muzeja tijekom nastave Likovne kulture.

5. Student će moći izgraditi djetetov odnos prema vrijednostima umjetničkoga djela.

Legenda

  • P - Predavanja
  • PK - Vježbe u praktikumu