Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Psihologija darovitosti učenika

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Ivana Hanzec Marković

Izvođači:

Bernarda Veseličić (S)

doc. dr. sc. Ivana Hanzec Marković (P)

Opis predmeta:
Cilj: Omogućiti studentima stjecanje temeljnih suvremenih i relevantnih kompetencija neophodnih za pravilnu interpretaciju darovitosti i primjenu propisanih, učinkovitih i empirijski utemeljenih pristupa u radu s darovitim učenicima u kontekstu obveznoga osnovnoškolskog obrazovanja. Sadržaj: I. Što je darovitost? Definicija darovitosti; procesi darovitosti; naslijeđe i darovitost; darovitost u dječaka i djevojčica; darovitost i teškoće u razvoju; II. Zašto i kako identificirati darovitost? Svrha identifikacije darovitosti; udio darovitih u populaciji; postupci identifikacije darovitosti; III. Kako se razvija darovitost? Darovita djeca i učenici; cjeloživotni razvoj darovitosti; darovitost i društvo; darovitost i obitelj; darovitost i vrtić; darovitost i škola; IV. Kako obrazovati darovite? Obrazovanje darovite djece i učenika; diferencijacija, grupiranje i obogaćenje; akceleracija; socijalne vještine, moralnost i vođenje; područja darovitosti.
Obavezna literatura:

Vlahović-Štetić, V. (2008): Daroviti učenici: Teorijski pristup i primjena u školi.

Winebrenne, S. i Brulles, D. (2016): Želim znati više. Kako poučavati darovitu djecu u suvremenoj nastavi

Preporučena literatura:

American Psychological Association, Coalition for Psychology in Schools and Education (2015): Top 20 principles from psychology for preK-12 creative, talented, and gifted students' teaching and learning

Ishodi učenja:

1. Student će moći pravilno tumačiti obrađene psihologijske činjenice, koncepte i procedure (darovitost, inteligencija, kreativnost, motivacija, talent, individualne razlike, daroviti učenici s posebnim potrebama, akceleracija i obogaćenje).

2. Student će moći dati primjere povezanosti teorija darovitosti i teorijama sukladnih pristupa u identifikaciji i poticanju darovitih učenika.

3. Student će moći navesti, opisati i objasniti u Republici Hrvatskoj uređene modele školske potpore identifikaciji, odgoju, obrazovanju i savjetovanju darovitih učenika.

4. Student će moći opisati, definirati i objasniti očekivani smjer cjeloživotnoga razvoja darovitosti (sposobnosti, kompetencije, ekspertnost, eminentnost).

5. Student će moći analizirati literaturu iz područja psihologije darovitosti, usporediti je i procijeniti njenu korisnost za neposredni odgojno-obrazovni rad te će moći identificirati dostupne odgojno-obrazovne resurse koji odgovaraju područno specifičnim odgojnim i obrazovnim potrebama darovitih učenika.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar