Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Metodika hrvatskog jezika I

Opterećenje:
15(M) + 30(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Irena Krumes

Izvođači:

mr. sc. Gordana Potnar Matković (M)

doc. dr. sc. Irena Krumes (M, P)

Opis predmeta:
Cilj je kolegija osposobiti studenta za primjenu metodičkih sustava u nastavi Hrvatskoga jezika u radu s djecom mlađe školske dobi s posebnim naglaskom na nastavu početnoga čitanja i pisanja i nastavu književnosti. Sadržaji kolegija: - pojam Metodike hrvatskoga jezika i njezin položaj u sustavu znanosti - metodički sustavi početnoga čitanja i pisanja - rukopisno pismo (formalna i pisana slova) - strategije čitanja - strategije čitanja književnoumjetničkih (literarnih) tekstova u razrednom kontekstu - strategije čitanja informativnih (ekspozitornih) tekstova u razrednom kontekstu - ishodi učenja u Kurikulumu za nastavni predmet Hrvatski jezik (razredna nastava) - unutarpredmetna i međupredmetna korelacija sadržaja predmeta Hrvatski jezik - priprema učitelja za nastavu Hrvatskoga jezika - vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi Hrvatskoga jezika
Obavezna literatura:

Bežen, Ante; (2014): Početno pisanje na hrvatskome jeziku: priručnik uz Hrvatski pravopis.

Ishodi učenja:

1. analizirati ishode učenja u Kurikulumu za nastavni predmet Hrvatski jezik (razredna nastava)

2. primijeniti metode početnoga čitanja i pisanja u razrednom kontekstu

3. vrednovati postavljeni cilj i zadaće nastave Hrvatskoga jezika u razrednom kontekstu

4. primijeniti rukopisno pismo (formalna i pisana slova) u razrednom kontekstu

5. primijeniti različite strategije čitanja književnoumjetničkih (literarnih) i informativnih (ekspozitornih) tekstova u kontekstu nastave Hrvatskoga jezika

Legenda

  • P - Predavanja
  • M - Metodičke vježbe