Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Metodika odgoja

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Branko Bognar

Izvođači:

prof. dr. sc. Branko Bognar (P)

dr. sc. Ana Mirosavljević (P, S)

Opis predmeta:
Na temelju upoznavanja i razumijevanja teorijskih orijentacija u poimanju odgoja i obrazovanja, studenti grade kompetenciju shvaćanja i interpretiranja pojma odgoja i obrazovanja te ovladavaju odgojnim i obrazovnim strategijama, metodama i postupcima.
Obavezna literatura:

Bognar, Ladislav (2001): Metodika odgoja

Ljubetić, Maja (2014): Od suradnje do partnerstva obitelji, odgojno-obrazovne ustanove i zajednice

Živković, Željka (2005): Susreti s roditeljima I.

Živković, Željka (2005): Susreti s roditeljima II.

Preporučena literatura:

Miljević-Riđički, R., Maleš, D. i Rijavec, M. (2001): Odgoj za razvoj

Morin, E. (2002): Odgoj za budućnost [sedam temeljnih spoznaja nužnih u odgoju za budućnost]

Opić, S., Bilić, V. i Jurčić, M. (2015): Odgoj u školi

Uzelac, M. (2000): Budimo prijatelji [priručnik odgoja za nenasilje i suradnju : pedagoške radionice za djecu od 6 do 14 godina]

Ishodi učenja:

1. definirati osnovne teorije odgoja, posebno humanistički pristup odgoju

2. razlikovati područja i činitelje odgoja

3. opisati i objasniti osnovne metode odgoja i ovladati nizom postupaka koji se koriste u odgoju

4. služiti se literaturom te rješavati odgojne probleme i analize slučaja

5. kritički analizirati i interpretirati evaluacijske postupke i instrumente

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar