Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Internet u ranom i predškolskom odgoju

Šifra:
219095
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
30(V) + 15(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Goran Šimunović

Izvođači:

prof. dr. sc. Goran Šimunović (V, P)

Opis predmeta:
Ciljevi kolegija - Pripremiti studente za korištenje informacijskih tehnologija u nastavi. - Suočiti studente s primjenom Internet servisa u bliskoj budućnosti u području ranoga i predškolskoga odgoja - Upoznati ih s pravilima korištenja Interneta, Internet bontonom te ih usmjeriti učinkovitom pretraživanju Interneta i pronalaženju potrebnih informacija. - UpoznatistudentespropustimausigurnostiInterneta. - Povećati razinu etičnosti pri korištenju Interneta. Sadržaj kolegija - Osposobiti studente za samostalno i pravilno korištenje Interneta te uređivanje Web okoline primjerene djeci ranoga i predškolskoga uzrasta. - Upoznavanje sa značajem Interneta kao medija na dijete rane i predškolske dobi. - Uloga elektronske pošte u komunikaciji.
Obavezna literatura:

1. Vučina, Ž. Pretraživanje i vrednovanje informacija na Internetu, Carnet, Zagreb, 2006.

2. Grundler, D., Gvozdanović, T., Ikica, Z., Lipljin, N., Milijaš, LJ., Srnec, T., Zvonarek, LJ. e-Kids ECDL odobrena literatura, Promil, Varaždin, 2006.

Preporučena literatura:

3. Hamidović, H., WLAN Bežične lokalne računalne mreže, INFOPRESS.

4. CARNet Sigurnost djece na internetu http://www.sigurnostdjece.info/images/stories/prirucnik_bk2.pdf http://edupoint.carnet.hr/on_line_tecajevi/on_line.html-stranicasainformacijamaoon-linetečajevimazakreiranjewebstranica,pretraživanjebazapodatakaidr.kojeorganiziraCARNet-ovEdulabedukacijskicentarzastudenteinastavnike

5. http://www.davesite.com/webstation/html/-HTML Interactive Tutorial forBeginners

Ishodi učenja:

1. Definirati i kritički analizirati korištenje Internet-a i Internet servisa,

2. Kreirati demonstraciju računalnog programa i interaktivne upute,

3. Definirati i kritički analizirati edukativne računalne igre za područje ranog i predškolskog odgoja,

4. Te prepoznati računalne edukativne programe i objasniti mogućnosti njihovih primjena u nastavnom procesu u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju,

5. Ponoviti i primijeniti ergonomske naputke za rad s računalom i računalnom opremom.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
18 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje diplomski 1 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe