Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Funkcionalni stilovi u jezičnoj komunikaciji

Opterećenje:
30(LK) + 15(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Jasna Šego

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Jasna Šego (LK, P)

Opis predmeta:
Cilj je kolegija osposobiti studenta za razumijevanje svih funkcionalnih stilova hrvatskoga jezika: književnoumjetnički stil, administrativno-poslovni stil, publicistički stil, razgovorni stil, znanstveni stil te njihovu primjenu u svakodnevnom životu
Obavezna literatura:

Babić-Finka-Moguš (2004): Hrvatski pravopis

Frančić-Hudeček-Mihaljević (2005): Normativnost i funkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku

Silić, J. (2006): Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika

Ishodi učenja:

1. STUDENTI ĆE MOĆI: tumačiti jezičnu funkcionalnu slojevitost razlikovati stilove književnoga jezika od općenito jezičnih stilova (koji ne pripadaju književnom, tj. standardnom jeziku) razvrstati tekstove različite funkcionalne pripadnosti razviti sposobnost umješnoga funkcionalnoga služenja jezikom u javnom području (usmeno i pisano) oblikovati različite dokumente administrativnog stila

Legenda

  • P - Predavanja
  • LK - Lektorske vježbe