Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Radionica povijesnih artefakata

Šifra:
219102
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Marijan Šabić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Marijan Šabić (P)

dr. sc. Josip Jagodar (S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija: Ukazati studentima na elemente ostataka povijesnih artefakata na području Republike Hrvatske; Senzibilizirati ih za istraživanje lokalnih povijesnih artefakata iz različitih povijesnih epoha iz hrvatske povijesti i kod studenata razvijati svijest o vrijednostima i značaju artefakata za izgradnju nacionalnog duha; Upoznati studente s ključnim pojmovima i pojavama iz hrvatske umjetnosti, povijesti i arhitekture. Sadržaj kolegija: - Pojam i definicija artefakta - Kronološka otkrića artefakata na području Republike Hrvatske - Ključne epohe hrvatske povijesti - Artefakti na području Slavonije, Srijema i Baranje - Očuvanje povijesnih artefakata - Potencijali za razvoj turizma
Ishodi učenja:

1. Demonstrirati pojedine artefakte s područja Slavonije, Srijema i Baranje

2. Razlikovati artefakte s obzirom na materijal iz kojeg su nastali

3. Identificirati povijesne artefakte na području Republike Hrvatske

4. Osmisliti pomagala u demonstraciji sadržaja kolegija

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
18 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje diplomski 1 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar