Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatska nacionalna baština

Opterećenje:
30(P) + 30(PK)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Marijan Šabić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Marijan Šabić (P)

dr. sc. Josip Jagodar (PK)

Opis predmeta:
Cilj kolegija: Ukazati studentima na elemente hrvatske nacionalne baštine. Kroz definiciju ključnih povijesnih epoha iz hrvatske povijesti te kroz analizu temeljnih elemenata hrvatske nacionalne baštine graditi kod studenata svijest o vrijednostima nacionalnog identiteta. Upoznati studente s ključnim pojmovima i pojavama iz hrvatske povijesti, etnologije, književnosti i arhitekture Sadržaj kolegija: - Pojam i definicija, razvoj i struktura historiografije, etnologije, književnosti i arhitekture - Pristup povijesnim temama kao problematika izgradnje nacionalnog identiteta - Ključne epohe hrvatske povijesti - Međusobni utjecaji - Današnje stanje baštine i vizija budućnosti.
Ishodi učenja:

1. Demonstrirati elemente razvoja kultura

2. Razlikovati epohe razvoj nacionalne baštine

3. Identificirati epohe razvoja pojedinih regija

4. Osmisliti pomagala u demonstraciji sadržaja kolegija

Legenda

  • P - Predavanja
  • PK - Vježbe u praktikumu