Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Javni govor

Šifra:
219112
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Jasna Šego

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Jasna Šego (P, S)

Opis predmeta:
Cilj je kolegija osposobiti studenta za uspješnu komunikaciju u javnim (službenim, poslovnim) susretima te izvesti i vrednovati vlastiti javni govor te vrednovati javne govore drugih. Sadržaj kolegija obuhvaća kulturu govorenja, govorničke vještine, različite govornokomunikacijske oblike, neverbalnu komunikaciju, pedagošku komunikaciju, umijeće javnoga nastupa.
Obavezna literatura:

Brajša, P. (2000): Umijeće razgovora

Škarić, I. (2000): Temeljci suvremenog govorništva

Winkler, M., Commichau, A. (2008): Komunikacijsko-psihološka retorika

Ishodi učenja:

1. STUDENTI ĆE MOĆI: primijeniti različite govorne oblike u poslovnoj (službenoj) komunikaciji oblikovati javni govor na temu prema osobnom izboru procijeniti osobne komunikacijske vještine u službenim komunikacijskim susretima

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
18 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje diplomski 2 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar